Kir Żałobny

Trasa N-S

RPO logo

Projekt pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja”, realizowany przez Miasto Ruda Śląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Priorytet VII. „Transport”
Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”
Poddziałanie 7.1.1. „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych”

Realizacja projektu: 
od 6 sierpnia 2010 r. (rzeczowe rozpoczęcie realizacji)
do 6 września 2012 r. (zakończenie rzeczowe realizacji) 

Całkowita wartość projektu wynosi: 43 570 014,55 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:  43 410 014,55 PLN

Środki funduszu z kwocie nieprzekraczającej:  36 898 512,36 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Wkład własny Miasta Ruda Śląska w wysokości: 6 511 502,19 PLN i stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Informacja dotycząca realizacji trasy N-S

Projekt zagospodarowania odcinka trasy N-S

Zdjęcia z budowy

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter