Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rudzka Karta Rodziny 3+

Rudzka Karta Rodziny 3+ czeka na Twój pierwszy krok!

Nieważne czy rodziców jest dwoje, czy tylko jedno. Nieważne, ile pieniędzy ma rodzina. Ważne, by była ona zameldowana na terenie naszego miasta i składała się z co najmniej trójki dzieci, z których najstarsze nie ma więcej niż 24 lat – o ile nadal się uczy. Bo jeśli zakończyło edukację – 18 lat.

O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie miasta Ruda Śląska, w których występuje troje lub więcej dzieci.

Wobec tego, jeśli Twoja rodzina spełnia powyższe kryteria, nie czekaj dłużej i przystąp do Programu Rudzka Karta Rodziny 3+ !

Musisz jedynie pobrać wniosek z naszej strony lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (Pl. Jana Pawła II 6, budynek A, parter), następnie wypełnić go danymi wszystkich członków rodziny i złożyć w w/w biurze wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Przy składaniu wniosku musisz mieć przy sobie dokument tożsamości w celu weryfikacji Twojej osoby przez naszego pracownika.


W terminie 30 dni od złożenia przez Ciebie kompletnego wniosku i po jego pozytywnej  weryfikacji, karty będą czekać na Twój odbiór w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (Pl. Jana Pawła II 6, budynek A, III piętro, pokój 329). Poza Tobą karty będzie mógł odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku lub osoba przez Ciebie upoważniona. Karty, które otrzymasz będą ważne przez okres 3 lat od daty złożenia wniosku lub do momentu posiadania uprawnień.


naklejkaOd tej pory będziesz mógł wraz ze swoją rodziną  korzystać z ulg, zniżek i świadczeń oferowanych przez Partnerów Naszego Programu, których uaktualniany wykaz znajdziesz poniżej. W celu identyfikacji miejsc, gdzie honorowana jest karta, pomoże Ci specjalne logo promujące Program, zamieszczone w widocznym miejscu u Partnera.


kartaKażdy członek Twojej rodziny otrzymuje kartę imienną, w związku z czym nie ma obowiązku bycia z całą rodziną, aby móc z niej skorzystać.

Każda karta członka Twojej rodziny ważna jest tylko z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość (tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, aktualna legitymacja szkolna lub ważna legitymacja studencka). Jeśli posiadasz dziecko nieobjęte jeszcze obowiązkiem szkolnym, może ono skorzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej Twojej rodziny, mającej wpływ na uczestnictwo w Programie, zobowiązany jesteś niezwłocznie powiadomić (pisemnie) o tym fakcie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Każdy członek Twojej rodziny zobowiązany jest do ochrony karty przed jej utratą lub zniszczeniem. Nie może jej również użyczać i udostępniać innym nieupoważnionym osobom.


Jeśli, któryś z posiadaczy karty w Twojej rodzinie ją zgubił, czy też uszkodził należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić (w formie pisemnej) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska. Wówczas możesz starać się o wydanie duplikatu karty, co wiąże się z opłatą w wysokości 5 zł (pięć złotych) za jedną kartę.

Opłaty z tytułu wydania duplikatu karty możesz dokonać osobiście w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska (Pl. Jana Pawła II 6, budynek A, parter, pokój 13) bądź też na rachunek konta o numerze: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035 (z dopiskiem: „opłata za wydanie duplikatu Rudzkiej Karty Rodziny 3+”).

Potwierdzenie wniesienia opłaty musisz dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu karty, który możesz pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańców (Pl. Jana Pawła II 6, budynek A, parter).


I Wy możecie zostać Partnerami Programu!

Jeśli:

  • zależy Wam na budowaniu zaufania i kreowaniu pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców poprzez współpracę z Urzędem Miasta Ruda Śląska,
  • chcecie stać się rozpoznawalni dla rodzin korzystających z kart oraz zainteresowanych osób, poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na stronie internetowej Miasta,
  • chcecie uzyskać możliwość pozyskiwania grona nowych klientów i poszerzania stałej klienteli,
  • chcecie zostać oznaczeni specjalną naklejką promującą Program,
  • zależy Wam na zwiększaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych

to serdecznie zapraszamy do udziału w „Programie Rudzka Karta Rodziny 3 +”.

Deklarację przystąpienia do „Programu Rudzka Karta Rodziny 3+” można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańców (Pl. Jana Pawła II 6, budynek A, parter).

Dodatkowe informacje udzielane są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. bezpośredni 32 248 67 01 lub 32 244 90 00 wew. 3291, fax (32) 248 73 48, e-mail: zdrowie@ruda-sl.pl.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu określa Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Rudzkiej Karty Rodziny 3+.

Do pobrania

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter