Kir Żałobny

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków -  od 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację do CEEB o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.z 2021 r., poz. 554).

Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu na złożenie nowej deklaracji ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ww. ustawy będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter