Kir Żałobny

Ulgi dla przedsiębiorców

Miasto oferuje nawet 10 lat całkowitego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków w Rudzie Śląskiej, którzy zdecydują się na remont elewacji frontowej.  Zwolnienie od podatku obejmuje budynki, które bezpośrednio przylegają do chodnika lub jezdni.

Przedsiębiorcy w Rudzie Śląskiej mają możliwość otrzymania w najem lokale użytkowe i garaże na okres do 2 lat za opłatą czynszu oznaczonego w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca jako najemca lokalu użytkowego i garażu, stanowiącego własność Gminy Ruda Śląska lub będącego w jej posiadaniu ma możliwość odliczenia kosztu remontu od czynszu na okres nawet do 2 lat.

Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska o 15% dla przedsiębiorców, u których odbywa się handel lub świadczone są usługi dla mieszkańców oraz spełnione są łącznie 2 warunki:

  • czas otwarcia lokalu użytkowego od poniedziałku do piątku wynosi co najmniej do godz. 20.00, nie mniej niż 11 godzin dzienne,
  • czas otwarcia lokalu użytkowego w soboty wynosi co najmniej 8 godzin.

Obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe będące własnością Miasta Ruda Śląska dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w następujący sposób: do 5 młodocianych o 5% oraz powyżej 5 młodocianych o 10%.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter