Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej

Kadencja 2021 - 2024

Zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.162.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej, Rada liczy 15 członków, w tym:

 • 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Ruda Śląska,
 • 4 przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska,
 • 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Aktualny skład osobowy Rady:

 1. Mirosława Gamba
 2. Joanna Golicz - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Marusz Izydorczyk
 4. Katarzyna Kinder - Wiceprzewodnicząca Rady
 5. Mariusz Komendera
 6. Stefania Krawczyk
 7. Anna Krzysteczko
 8. Krzysztof Rodzoch
 9. Przemysław Stich
 10. Karolina Szebiela
 11. Wioletta Tkocz
 12. Adrian Tomas – Przewodniczący Rady
 13. Andrzej Trzciński
 14. Adam Wodarski
 15. Rafał Wypior

  Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (udppw) , w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 udppw;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 udppw;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 udppw;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udppw oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter