Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Otoczenie biznesowe

Miasto nieustannie polepsza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera rozwój przedsiębiorczości, pozyskuje inwestorów i współpracuje z organizacjami gospodarczymi. Poprzez spółki gminne stanowiące instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy z kraju i zagranicy uzyskują pomoc i doradztwo w biznesie.


Logo RAR

Rudzka Agencja Rozwoju jest instytucją mającą na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości w mieście i regionie. Działalność ukierunkowana jest głównie na problematykę o charakterze publicznym, opiera się głównie na stymulowaniu rozwoju gospodarczego miasta oraz wspieraniu i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie.

W ramach RAR „Inwestor” funkcjonują:

Akademia Kształcenia, która oferuje szkolenia otwarte indywidualne i zamknięte dla firm, stacjonarne i wyjazdowe oraz dedykowane dla przedsiębiorstw, organizuje seminaria i konferencje.

Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek dla mikro i małych firm na inwestycje przyczyniające się m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy.

Centrum Doradztwa Gospodarczego, które oferuje usługi doradcze i eksperckie oraz przygotowywanie dokumentacji technicznej, w tym studiów wykonalności.

Biuro Projektów, które realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorstw.

W ramach RAR „Inwestor” funkcjonuje również Punkt Konsultacyjny oferujący bezpłatne usługi informacyjne dla sektora MŚP oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


Logo Śląskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościŚląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. to spółka samorządowa Miasta Ruda Śląska, której głównymi celami są: tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie wszelkich form rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności, budujących gospodarkę opartą na wiedzy.

Zakres działalności Inkubatora:

Dział Przedsiębiorczości

 • wsparcie dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • realizacja projektów unijnych wspierających założenie własnej działalności gospodarczej,
 • szkolenia z zakresu założenia własnej firmy,
 • promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz źródeł ich finansowania,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw,
 • świadczenie usług  informacyjnych i doradczych w zakresie  założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedsiębiorców,
 • tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, nauki i władz samorządowych,
 • organizacja konferencji, wyjazdów studyjnych i warsztatów biznesowych
 • wsparcie samorządów w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej (przygotowywanie wniosków o dotacje unijne, studiów wykonalności oraz analiz finansowych),
 • opracowywanie i aktualizacja lokalnych dokumentów programowych: strategii rozwoju, lokalnych programów rewitalizacji.

Dział Zarządzania Majątkiem

 • wynajem pomieszczeń biurowych oraz powierzchni produkcyjno – magazynowych,
 • wynajem sal szkoleniowych,
 • Wirtualne Biuro - praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących firmę w domu lub nie posiadających jeszcze stałej siedziby! Dogodne rozwiązanie dla rozpoczynających działalność firm, których nie stać utrzymanie własnego biura.

Logo ŚPPTŚląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. to wyodrębniony obszar na terenie dwóch miast Rudy Śląskiej i Świętochłowic, stanowiący zwartą całość i obejmujący tereny poprzemysłowe, doskonale skomunikowane i położone w centrum aglomeracji śląskiej o powierzchni 1090 ha. Zadaniem parku jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, charakteryzującego się przede wszystkim sprawną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnie prowadzonymi usługami pomocniczymi.

W Parku znajduje się powierzchnia magazynowa w postaci hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym oraz kotłownią o całkowitej pow. ponad 8 tys.m2. Dodatkowo przy hali znajduje się plac składowy o pow. 11 200 m2. Cały kompleks został zagospodarowany z przeznaczeniem na produkcję konstrukcji stalowych. W budynkach po byłej KWK „Walenty – Wawel” (cechownia, łaźnia, lampownia) zagospodarowano ok. 4 tys. m2 powierzchni biurowej.

Park dysponuje pomieszczeniami dla absolwentów, którzy pragną rozpocząć działalność w dziedzinie architektury i geodezji w ramach Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych ”Architektura i Budownictwo”. Do dyspozycji przedsiębiorców jest sala wystawowa mogąca spełniać funkcję auli konferencyjnej o pow. ok. 300 m2 oraz mniejsza salka konferencyjna na 30 osób. Atutem jest dobry standard tych pomieszczeń, bezpłatny parking oraz szybki dojazd do DTŚ.

Biuro Obsługi Inwestora działające przy Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym oferuje:
- wyszukiwanie ofert obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych i magazynowych przewidzianych pod wynajem lub sprzedaż,
- zapewnia pomoc w szybkim dostępie do informacji o warunkach inwestowania na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic,
- świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pozyskiwaniem bieżących informacji o rynku nieruchomości,
- prowadzi systemu informacji dla przedsiębiorców i inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter