Kir Żałobny

Organizacje pozarządowe

Demokratyczne społeczeństwo opiera swój dobrobyt na trzech filarach:

 • I sektor - demokratycznie wybrana władza,
 • II sektor - gospodarka wolnorynkowa,
 • III sektor – sektor obywatelski reprezentowany przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, określane często skrótem NGO (ang. non-government organization).

Organizacje pozarządowe wspomagają państwo w realizacji jego konstytucyjnych zobowiązań wobec obywateli, zwłaszcza w dziedzinie szeroko rozumianej polityki socjalnej. Działają dla ludzi - poprzez ludzi. Wnoszą szereg cennych wartości, m.in.:

 • pobudzają aktywność społeczną,
 • cechuje je osobista wrażliwość na potrzeby innych,
 • zajmują się często sprawami niepopularnymi bądź niedostrzeganymi,
 • działają w oparciu o ekonomiczną efektywność,
 • za ich pośrednictwem społeczeństwo może wyartykułować swoje potrzeby,
 • w realizowane zadania wnoszą duży wkład własny.

W wyniku prawidłowego współdziałania:

 • władze samorządowe, przy mniejszym angażowaniu środków realizują niezbędne świadczenia na rzecz mieszkańców,
 • organizacje współpracujące z gminą zwiększają swoją wiarygodność,
 • mieszkańcy otrzymują fachową pomoc.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter