Kir Żałobny

Przydatne druki

Ankieta aktualizująca dane

Wniosek o przydzielenie lokalu z zasobów Miasta Ruda Śląska

Sprawozdanie z wykorzystania lokalu

Konkurs ofert - dokumentacja (wzór oferty, oferty - regranting, umowyumowy - regrantingsprawozdania, sprawozdania - regranting)

Małe granty (wzór ofertysprawozdania)

Formularze do KRS:

KRS W-OPP - działaność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu

KRS Z-OPP -  działaność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu

KRS Z-20 - wniosek o zmianę danych  podmiotu

KRS ZK - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spólki

KRS ZN - sprawozdanie finansowi i inne dokumenty

KRS ZR - likwidator, zarządca, przedstawiciel, reprezentat upadłego

KRS Z-61 - wniosek - likwidacja, rozwiązanie, unieważnienie

KRS X2 - wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter