Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rewitalizacja ulicy Janasa

Rudzianie zdecydują, jak wyglądała będzie ul. Janasa - niegdyś główna aleja handlowa dzielnicy Ruda. Ruszają konsultacje społeczne, które wyłonią jeden z dwóch proponowanych wariantów. Pierwszy z nich zakłada całkowitą przejezdność drogi, drugi - budowę deptaku na długości od ul. Smołki do ul. Wolności. – Na temat preferowanego kierunku rewitalizacji mieszkańcy wypowiedzą się w specjalnie dedykowanej im ankiecie – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia br.

Przedłożone do wyboru mieszkańcom Rudy Śląskiej koncepcje zagospodarowania ul. Janasa przygotowane zostały na podstawie uwag przekazanych podczas ubiegłorocznych konsultacji oraz spotkań zorganizowanych w dzielnicy. - W obu przypadkach planuje się przebudowę jezdni, chodników, kanalizacji sanitarnej oświetlenia ulicy oraz budowę kanalizacji deszczowej, zgodnie z postulatami mieszkańców – tłumaczy Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów UM. W obu koncepcjach droga podzielona została też na trzy odcinki. Pierwszy, od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Janasa 30, drugi od ul. Janasa 30 do skrzyżowania z ul. Smołki i trzeci - od ul. Smołki do ul. Wolności. - Zasadnicza różnica w proponowanych dwóch wariantach rewitalizacji dotyczy ostatniego odcinka, który przy ostatecznym wyborze wariantu drugiego zostałby ograniczony dla ruchu samochodów – zaznacza Otrębski. Wariant pierwszy zakłada, że ul. Janasa będzie całkowicie przejezdna.

Wariant drugi, zakładający budowę deptaka, ograniczy ruch kołowy na odcinku od ul. Smołki do ul. Wolności. Wjazd możliwy będzie jedynie dla mieszkańców dojeżdżających do posesji, służb komunalnych oraz uprzywilejowanych, a także dostaw do sklepów w określonych godzinach porannych. Skutkowało to będzie wyprowadzeniem ruchu ulicą Smołki na ul. Starowiejską.

Odcinek przeznaczony pod budowę deptaka zostałby podniesiony i wykonany w czerwonej kostki klinkierowej. Ponadto nawierzchnia wyprofilowana zostałaby w ten sposób, by umożliwić właściwy spływ wody deszczowej. Pojawiłyby się też elementy małej architektury, ławki, klomby kwiatowe.

Przypomnijmy, że kwestią, która aktualnie spędza sen z powiek mieszkańców ul. Janasa jest brak parkingów. Z tego też powodu samochody parkują wzdłuż jezdni, co niejednokrotnie wiąże się z utrudnionym wyjazdem z posesji. - Przy wyborze pierwszego wariantu mieszkańcy zyskają 76 miejsc postojowych, zaś wariantu drugiego – 50 – zaznacza Jacek Otrębski. W obu przypadkach budowę miejsc postojowych w formie zatok, z możliwością parkowania równoległego lub skośnego, planuje się na całej długości ul. Janasa. Ponadto parking powstanie też przy ul. Smołki. Koncepcja pierwsza zakłada budowę 20 miejsc postojowych na tym terenie, druga – 12.

Ciekawym rozwiązaniem, które znalazło się w obu przedłożonych koncepcjach, jest wykonanie części chodników z żółtawej kostki o podwyższonym standardzie, imitującej staromiejski bruk. Zabieg ten, wraz z montażem stylizowanych lamp ulicznych, pomoże zachować zabytkowy charakter tej części dzielnicy.

- Dla wyłonionego w drodze konsultacji wariantu zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, która następnie posłuży do realizacji inwestycji – podkreśla wiceprezydent Pierończyk. Początek realizacji inwestycji planuje się na drugą połowę 2018 r., zaś jej zakończenie na rok 2019.

Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Rudy Śląskiej. By opowiedzieć się za jednym z przedstawionych wariantów rewitalizacji należy wypełnić ANKIETĘ. Wydrukowane kwestionariusze można znaleźć również w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta oraz w siedzibie Rejonu Eksploatacji Budynków nr 1 MPGM TBS Sp. z o.o. przy ul. Janasa 13a (pon-śr 7:30-15:30, czw 7:30-17:00, pt 7:30-14:00).

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do 4 sierpnia br. do Urzędu Miasta osobiście, pocztą (Kancelaria Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 6, Ruda Śląska 41-709) lub zeskanowaną e-mailem na adres prezydent@ruda-sl.pl. Ankietę można też zostawić w REB nr 1.

Konsultacje trwały będą ponad miesiąc. Nawet osoby, które wyjadą na urlop w najbliższym czasie, zdążą spokojnie po powrocie zagłosować – podkreśla Michał Pierończyk.

Ulica Wincentego Janasa była niegdyś główną ulicą handlową w Rudzie. Swoją aktualną nazwę po raz pierwszy otrzymała w 1922 r. Pierwotnie nazywała się Schulstr., następnie od roku 1910 r. Heinitzstr. (do 1922 r. tworzyła jedną z ulicą Bankową). W latach 1939 – 1945 patronem ulicy był Paul von Beneckendorff und Hindenburg, jednak po II Wojnie Światowej zwrócono się ponownie ku dzisiejszemu patronowi.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter