Header decorative image
Kir Żałobny

Teren inwestycyjny - ul. Bukowa

baner

Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w naszą przyszłość.

Oferta inwestycyjna miasta Ruda Śląska

1. przy ulicy Bukowej - o powierzchni 41707 m2, obejmującej prawo własności działek:
a)  nr 1039/519 o powierzchni 40869 m2, KW Nr GL1S/00018163/7,
b) nr 1041/519 o powierzchni 838 m2, KW Nr GL1S/00018163/7 (działka zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod drogę dojazdową),

2. przy ulicy Noworudzkiej - o powierzchni 12186 m2, obejmującej prawo własności działki nr 752/494,  KW Nr GL1S/00013532/0,

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej na działce nr 499 o powierzchni 4365 m2, KW Nr GL1S/00042682/8, k. m. 5, obręb Ruda zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą jej długością i szerokością na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 511 oraz nr 722/519.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbywane nieruchomości figurują jako:

ad 1.  teren obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (symbole planu: 1UC, 2UC), fragment działki nr 1039/519 stanowi także teren zieleni niskiej (symbol planu 1 ZN)

ad 2. teren zabudowy produkcyjno-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne (symbol  planu  PU2)

Zbywane grunty położone są w odległości ok. 2,6 km od węzła Drogowej Trasy Średnicowej. Dojazd do działek o łącznej powierzchni 41707 m2 odbywać się będzie od ulicy Bukowej, natomiast do pozostałych nieruchomości - przez ulice Szyb Walenty, Szyb Mikołaj i Noworudzką.

Karta oferty inwestycyjnej - pobierz tutaj.

baner

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter