Header decorative image
Kir Żałobny

Program Rodzina 500+ w Rudzie Śląskiej

Od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wnioski mieszkańców Rudy Śląskiej będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 8 sekcjach pracowników socjalnych działających na terenie miasta oraz w magistracie. Będzie je można również przesłać pocztą oraz przez Internet. Na złożenie dokumentów rząd dał czas do 1 lipca br. Świadczenie będzie jednak naliczane wstecz za okres od kwietnia br. Osoby, które złożą wniosek po wyznaczonym czasie, nie otrzymają nadpłaty za poprzednie miesiące.


Dla kogo 500 zł?

Pieniądze z programu „Rodzina 500+” będą przysługiwały każdej rodzinie wychowującej co najmniej dwoje nieletnich dzieci. Dostaną one, bez względu na osiągane dochody, po 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Wsparcie finansowe będzie można otrzymać też na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł „na rękę”. W przypadku, jeżeli rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne, próg ten wynosi 1200 zł netto.

Przy ustalaniu prawa do otrzymywania pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko pod uwagę będą brane dochody za rok 2014. Jeśli rodzina w okresie 2015/2016 korzysta już z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, nie będzie musiała dołączać do wniosku zaświadczenia o dochodach, chyba że zmieniła się sytuacja finansowa rodziny.

Gdzie złożyć wniosek?

W Rudzie Śląskiej realizacją programu „Rodzina 500+” będzie zajmował się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpowiednie dokumenty będzie można pobierać i składać od 1 kwietnia 2016 roku. Wyznaczono do tego specjalne punkty, które będą działały na terenie całego miasta.

---------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

ul. Markowej 20 – Nowy Bytom

Infolinia: 32 344 03 23 wew. 327

W MOPS wnioski mogą złożyć osoby, które ubiegają się o pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko i nie korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00 – 18:00

wtorek

8:00 – 16:00

środa

8:00 – 14:00

czwartek

8:00 – 18:00

piątek

8:00 – 14:00

---------------------------------------------------------

Sekcje Pracowników Socjalnych

W SPS wnioski mogą składać:

- osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko;

- osoby, które korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Nowy Bytom, Chebzie

ul. Markowej 22

Godula, Orzegów

ul. Przedszkolna 6

Ruda

ul. Wolności 14

Kochłowice

ul. Tunkla 1

Bykowina

ul. Kowalskiego 1a

Halemba

ul. Solidarności 7

Bielszowice

ul. Bielszowicka 114b

Wirek

ul. Jankowskiego 8

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00 – 18:00

wtorek

8:00 – 16:00

środa

8:00 – 14:00

czwartek

8:00 – 18:00

piątek

8:00 – 14:00

---------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ruda Śląska

Biuro Obsługi Mieszkańców

pl. Jana Pawła II 6

W UM wniosek mogą złożyć osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń na drugie i kolejne dziecko.

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00 – 16:00

wtorek

8:00 – 16:00

środa

8:00 – 16:00

czwartek

8:00 – 18:00

piątek

8:00 – 14:00

---------------------------------------------------------

Złóż wniosek pocztą lub przez internet

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za pośrednictwem poczty oraz przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Jeśli składamy wniosek on-line, musimy dysponować profilem zaufanym, który można uzyskać po założeniu konta w systemie ePUAP i potwierdzeniu profilu zaufanego na podstawie dowodu osobistego min. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź Urzędzie Skarbowym. Następnie zakładamy konto na ministerialnym portalu informacyjno – usługowym emp@tia. W systemie wypełniamy wniosek i wybieramy gminę, do której go składamy. Wniosek trafia do odpowiedniego MOPSu, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie. Procedura wygląda podobnie w przypadku składania wniosków poprzez banki lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instrukcja znajduje się na stronie http://www.mops.rsl.pl/poradnik/index.php.

Wymagane dokumenty

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, do wniosku dołącza kopię dowodu osobistego wnioskodawcy. Natomiast, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, do wniosku dołącza: kopię dowodu osobistego wnioskodawcy oraz oświadczenia o dochodach. Odpowiednie druki dostępne będą w punktach, gdzie będzie można składać wnioski. W indywidualnych przypadkach może być potrzebne jeszcze zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.

Infolinia

Rudzki MOPS uruchomił już infolinię dotyczącą programu „Rodzina 500+”. Jest ona czynna w godzinach pracy ośrodka pod numerem 32 344 03 23 wew. 327.

Terminy

Na złożenie wniosku rząd dał mieszkańcom trzy miesiące – od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. Osoby, które złożą w tym okresie dokumenty otrzymają pieniądze za cały ten czas. Przykładowo, jeżeli rodzina złoży wniosek nawet 1 lipca, to pieniądze zostaną jej wypłacone wstecz, za okres od 1 kwietnia br. W początkowych miesiącach funkcjonowania programu pierwszej wypłaty pieniędzy będzie można spodziewać się nie od razu, a w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenia dokumentów. Od 2 lipca br. czas oczekiwania skróci się do maksymalnie miesiąca.

Jeżeli ktoś złoży wniosek po 1 lipca, czyli po czasie, który został wyznaczony w ustawie, to świadczenie na dane dziecko będzie wypłacane od miesiąca, w którym do MOPSu trafią dokumenty.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub do odbioru w kasie MOPS. Pierwszy okres wypłaty świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Ile rodzin skorzysta z programu?

Według zgromadzonych przez rudzki magistrat danych przewiduje się, że w Rudzie Śląskiej z programu może skorzystać 6,5 tys. rodzin na drugie i kolejne dziecko. Rodzin z jednym dzieckiem w mieście jest natomiast ponad 9 tys. Dodatki wychowawcze otrzymają również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. W sumie szacuje się, że z programu „Rodzina 500+” skorzysta w mieście ok. 11 tys. dzieci.

Trwa dopinanie na „ostatni guzik”

- Wdrożenie programu wymaga dużych przedsięwzięć logistycznych, które umożliwią sprawną obsługę mieszkańców – zauważa Krystian Morys, dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej. – Musimy zapewnić odpowiednie warunki lokalowe, zatrudnić nowych pracowników, zainstalować odpowiedni sprzęt, zarówno w siedzibie MOPS, jak i w placówkach terenowych – wylicza. Na obsługę programu w 2016 roku rząd przeznacza 2% od każdego 500 zł. Z tej kwoty trzeba opłacić m.in. pracowników do przyjmowania wniosków, wydawania decyzji, czy zapewnić obsługę księgową. – Aktualnie trwa szacowanie kosztów wdrożenia programu – zaznacza Krystian Morys.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500+” dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl) w zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi – Rodzina 500 plus” oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (www.mops.rsl.pl).

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter