Header decorative image
Kir Żałobny

Zasady odbierania odpadów komunalnych

Miasto Ruda Śląska odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  • na których zamieszkują mieszkańcy;
  • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
    (tzw. mieszane);
  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z §1 pkt 2 Uchwały nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r. poz. 3938);
  • na których znajdują się domki letniskowe albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od 1 czerwca 2023 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej.

Odbiór odpadów komunalnych realizowany jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00.

Właściciel nieruchomości w przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien niezwłocznie zgłosić przedmiotowe zajście w wybrany przez siebie sposób w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Ruda Śląska: osobiście, telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Gospodarki Odpadami w godzinach pracy Urzędu Miasta (tel. 32 244 90 00 wew. 3142 lub 3141 lub 32 244 90 61, e-mail: gkos-ro@ruda-sl.pl)
lub całodobowo w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 800 158 800, e-mail: wzk@ruda-sl.pl).

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter