Kir Żałobny

Placówki do termomodernizacji!

Placówki do termomodernizacji!

Termomodernizacja siedmiu placówek oświatowych i montaż urządzeń do monitorowania zużycia energii w pięciu kolejnych. W ten sposób Ruda Śląska chce wykorzystać możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne. Od dziś do miasta mogą się zgłaszać firmy zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu. Inwestycja ma obniżyć koszty utrzymania miejskich szkół i przedszkoli oraz przynieść duże oszczędności.

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.  - Samorządy w całym kraju coraz chętniej sięgają po narzędzia dostępne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Przykładem są wspólne inwestycje miast i partnerów prywatnych realizowane we Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, czy Radzionkowie. Doświadczenia innych gmin pokazują, że współpraca z partnerem prywatnym to szansa również i dla naszego miasta – dodaje.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego władze Rudy Śląskiej chcą dokonać termomodernizacji siedmiu placówek oświatowych oraz oddać w zarządzanie energią pięć kolejnych. W tym celu rudzki magistrat ogłosił tzw. dialog konkurencyjny. Jest to jedna z form wyboru wykonawcy, przewidziana w ustawie o zamówieniach publicznych. - Przy wyborze wykonawcy będziemy oceniać m.in. cenę oferty oraz gwarancję oszczędności energii - informuje skarbnik miasta, Ewa Guziel. - Szczegółowe warunki zamówienia oraz czas na wykonanie modernizacji zostaną ustalone w trakcie negocjacji - dodaje. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2404&r=r .

Wykonawca będzie miał za zadanie ocieplić oraz unowocześnić instalację grzewczą w sześciu przedszkolach oraz jednym gimnazjum. - Z przeprowadzonych na nasze zlecenie analiz wynika, że koszty ogrzewania tych placówek rosną co roku o około 20 tysięcy złotych. Wykonane przez eksperta obliczenia pokazały też, że jeżeli w najbliższym czasie nie poddamy ich termomodernizacji, to w perspektywie dziesięciu lat będziemy musieli wyłożyć na ich remonty 700 tysięcy złotych - podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. Dodatkowo przeprowadzona ekspertyza wykazała, że wykonanie termomodernizacji w ciągu dekady może dać oszczędność na poziomie 70 proc. wydatków na ogrzewanie, a to stanowi ponad 2 mln zł.

Termomodernizacja placówek w formule PPP ma wyglądać następująco: prywatny inwestor modernizuje budynek na własny koszt, a miasto przez określony w umowie czas zwraca mu zainwestowane pieniądze. Częściowo mają one pochodzić z oszczędności, jakie powstaną dzięki termomodernizacji. Chodzi tu o mniejsze koszty zużycia energii w obiekcie. W zamian partner prywatny zobowiązany będzie przez cały ten czas utrzymać odpowiednie parametry użytkowe budynku, zapewniające zakładane oszczędności. Dodatkowo w pięciu placówkach, które zostały już poddane termomodernizacji, firma będzie musiała założyć specjalne urządzenia monitorujące procesy grzewcze i zużycie energii elektrycznej. - Chcemy całkowicie wyeliminować sytuacje, że placówka jest ogrzewana albo świeci się w niej światło, kiedy nie ma tam wychowanków - komentuje Piotr Janik z Wydziału Inwestycji.

- Zanim zdecydowaliśmy się na termomodernizację placówek oświatowych w formule PPP, przeprowadziliśmy ich przeglądy techniczne. Pokazały one, które budynki przynoszą największe straty energetyczne i tym samym są najdroższe w utrzymaniu. Zbadaliśmy też, ile udało się zaoszczędzić na energii w placówkach oświatowych, które przeszły już termomodernizację - wyjaśnia prezydent Dziedzic.

Z przeprowadzonych przez rudzki magistrat analiz wynika, że w czterech szkołach, które poddano termomodernizacji w ostatnich latach, średnioroczna oszczędność energii wyniosła nawet kilkadziesiąt procent. Przyniosło to wielotysięczne oszczędności, które byłyby jeszcze wyższe, gdyby w międzyczasie „nie poszły w górę” ceny energii.

Ideą realizacji inwestycji w formule PPP jest wspólna odpowiedzialność za realizację inwestycji zarówno samorządu, jak i strony prywatnej. Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację, natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

W zeszłym roku termomodernizacje pochłonęły z budżetu miasta ponad 6 mln. Za te pieniądze zakończono termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, Gimnazjum nr 8 oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior”. Rozpoczęto też termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 47. W tym roku na termomodernizacje placówek oświatowych zarezerwowano natomiast około 7 mln zł. Inwestycje zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4, Miejskim Przedszkolu nr 8 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Wykonana ma też zostać dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter