Header decorative image
Kir Żałobny

Norweski grant dla szpitala

Norweski grant dla szpitala

Ponad 4 mln zł otrzyma Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.  ze środków norweskich na termomodernizację swoich budynków oraz modernizację wewnętrznego oświetlenia. Projekt złożony przez rudzką placówkę znalazł się wśród 38 innych zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu mającego na celu oszczędność energii i promowanie odnawialnych jej źródeł.

- To kolejna bardzo dobra wiadomość dla rudzkiego szpitala i dla naszych mieszkańców. Inwestycja pozwoli na duże oszczędności związane z utrzymaniem bieżącym placówki oraz przełoży się na komfort pacjentów przebywających w szpitalu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic  - Pozyskane środki, a także zrealizowane w ostatnim czasie przez spółkę inwestycje to także dowód na to, że rudzki szpital ma się coraz lepiej, a dobra współpraca na linii szpital - miasto gwarantuje jego stabilne funkcjonowanie i daje szerokie możliwości rozwoju – dodaje.

Dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt zakłada kompleksowa termomodernizację rudzkiego szpitala – Wymienione zostaną wszystkie stare okna i drzwi wejściowe do budynków, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy. Zainstalowane zostaną także nowe wymienniki ciepła, instalacji ciepłej wody i c.o. wraz z grzejnikami i zaworami regulacyjnymi – wylicza Sławomir Święchowicz, prezes szpitala. Ponadto jak deklarują władze szpitala otrzymane środki pozwolą na zainstalowanie paneli słonecznych dla ogrzewania wody oraz wymianę oświetlenia wewnątrz szpitala na energooszczędne.

Jak wynika z przeprowadzonego przez szpital audytu efektywności ekologicznej roczne oszczędności energii końcowej po zakończonej inwestycji szacowane są na poziomie 43,5 proc. natomiast emisja CO2 ulegnie ograniczeniu o ponad 42 proc rocznie.

Całkowity koszt inwestycji, którą realizować będzie szpital to 5,4 mln zł z czego blisko 4,1 mln zł stanowić będzie dofinansowanie. Jak informują władze szpitala w pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz organizacją przetargu, natomiast pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. – Będą one związane z wymianą wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne. Natomiast z uwagi na zakres prac związanych z termomodernizacją, przewidujemy, że rozpoczną się one już w 2015 r. – mówi Sławomir Święchowicz.

Norweski grant, który otrzyma rudzki szpital to nie jedyne dofinansowanie ze środków zewnętrznych jakie w ostatnim czasie zdobyła spółka. Szpital obecnie kończy realizację projektu wdrożenie e-usług publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość całego projektu to 900 tys. zł, z czego przyznana kwota dofinansowania to 745 tys. zł.

Warto też nadmienić, że tylko w ostatnich 3 latach szpital wzbogacił się w nowy sprzęt medyczny o wartości ponad 4,2 mln złotych. - W latach 2011-2013 doposażyliśmy naszą placówkę w sprzęt medyczny za ogólną kwotę ok. 4,25 mln zł, z czego 1,6 mln zł otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – nadmienia Sławomir Święchowicz, prezes szpitala.

Złożony w sierpniu ubiegłego roku przez rudzki szpital projekt dofinansowany zostanie w ramach programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, a środki pochodzić będą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Na wsparcie projektów realizowanych w ramach programu przeznaczona zostanie  kwota 12 639 873 EUR, tj. 53 223 766,56 PLN.

Fundusze norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego to bezzwrotna pomoc finansowa dla najmniej zamożnych krajów Unii Europejskiej. Realizowana jest ona w postaci Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego /potocznie znanego jako fundusze norweskie/. Pomoc pochodzi z trzech krajów EFTA /Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu/, będących zarazem członkami EOG /Europejskiego Obszaru Gospodarczego/, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter