Kir Żałobny

Zabytki z dofinansowaniem

Zabytki z dofinansowaniem

1 mln zł Ruda Śląska przeznaczy w tym roku na renowację zabytków. Blask odzyskają 4 budynki mieszkalne. Przeprowadzona zostanie także renowacja dawnego ratusza w Orzegowie i elewacji kościoła p.w. św. Pawła Apostoła oraz rekonstrukcja wieży sygnaturki kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. O dofinansowaniu tych obiektów z budżetu miasta przesądziły uchwały podjęte przez rudzkich radnych.

- Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich od kilku już lat utrzymują się na wysokim poziomie. Należy pamiętać jednak, że o dofinansowanie ubiegać mogą się jedynie właściciele tych budynków, które znajdują się w wojewódzkim rejestrze zabytków – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Łącznie 140 tys. zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich otrzymają dwa budynki znajdujące się przy ul. Raciborskiej w Rudzie, należące do kolonii robotniczej „Carl Emanuel” (Wolności/Raciborska). Zabudowa ta istniała już w połowie XIX w. Charakteru osiedla nabrała w latach 1909–1911, za sprawą sąsiedztwa linii tramwajowej, która wymusiła budowę kolejnych budynków. Architektem odpowiedzialnym za ich projekt był Hans von Poellnitz. Ostatni etap rozwoju osiedla to lata 1918-1922.

Dofinansowane zabytki zlokalizowane są przy ul. Raciborskiej 1 oraz 15. To budynki dwukondygnacyjne z elewacjami opracowanymi w tynku oraz wielospadowymi dachami z lukarnami. – Dofinansowane prace konserwatorskie polegały będą na renowacji elewacji obu budynków – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Renowacja pierwszego z nich uzyska dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł. Na upiększenie drugiego spółdzielnia otrzyma 90 tys. zł.

Odnowieniu poddane zostaną także budynki przy ul. ks. Niedzieli 30 i 32. Zabytki te wchodzą w skład sześciu domów wybudowanych ok. 1905 r. z przeznaczeniem dla pracowników dozoru technicznego kopalni „Bielschowitz”. Na remont dachu oraz elewacji każdego budynku GSM „Luiza” otrzyma od miasta po 95 tys. zł.

Tego roku blasku nabierze również znajdujący się przy ul. kard. A. Hlonda, należący do Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych budynek dawnego ratusza w Orzegowie. Został on wybudowany w 1906 r. Mieścił m.in. Wydział Spraw Społecznych oraz Urząd Stanu Cywilnego. W piwnicach budynku mieściły się pomieszczenia gospodarcze, areszt, mieszkanie dla pracownika, a w latach przedwojennych Biblioteka Czytelni Ludowych. Na pierwszym piętrze zlokalizowano salę sesyjną. Obiekt przestał pełnić swoją funkcję w 1951 roku. W 1961 r. ratusz przekształcony został w szpital chorób płucnych i gruźlicy. Szkoła na remont elewacji budynku otrzyma dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł, co stanowi ponad 40 % ogólnych kosztów. – Budynek ten do rejestru zabytków wpisany został w ubiegłym roku. Jest niewątpliwą perełką architektoniczną dzielnicy Orzegów – podkreśla konserwator.

Na liście obiektów dofinansowanych znalazły się także dwa kościoły. Miasto dofinansuje rekonstrukcję wieży sygnaturki kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz renowację elewacji kościoła p.w. św. Pawła Apostoła. Pierwsza z parafii otrzyma 340 tys. zł, druga zaś 80 tys. zł.

W późniejszym czasie chcielibyśmy także przeprowadzić prace konserwatorskie w budynkach miejskich zarządzanych przez MPGM tj. przy ul. Kokota 131-137, Katowickiej 45 oraz Hlonda 34. Także na podstawie ubiegłorocznej umowy dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł na remont kościoła otrzyma parafia św. Michała Archanioła – wymienia dr Urbańczyk.

Do rejestru zabytków wpisuje się dobra kultury nieruchome, ruchome oraz kolekcje na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanej z urzędu lub na wniosek właściciela dobra kultury, jego użytkownika, bądź właściwego organu powiatu lub gminy albo ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W rejestrze tym aktualnie znajduje się ponad 100 zabytków z terenu Rudy Śląskiej.

Przypomnijmy także, że Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej od roku 2012 prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków obejmującą przeszło 2000 obiektów. Są to m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter