Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Traktem przez dzielnice

Traktem przez dzielnice

Ścieżka rowerowo–pieszo-rolkarska łącząca istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem – tak  w skrócie ma wyglądać Trakt Rudzki. Na tym odcinku władze Rudy Śląskiej chcą kompleksowo zrewitalizować kilka parków, zagospodarować dużą hałdę w centrum miasta oraz nadać tym miejscom nowe funkcje. W tym celu zamierzają sięgnąć po środki unijne. Może to być kwota ponad 8 mln zł. Jeszcze w tym miesiącu wniosek w tej sprawie zostanie złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kompleksowa rewitalizacja obszaru pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem to jeden ze strategicznych projektów Rudy Śląskiej, który wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Miasta, jak i w Lokalny Program Rewitalizacji. – Dzięki realizacji tego zadania będziemy mogli odnowić szereg miejskich terenów zielonych, wybudować place zabaw oraz nowe miejsca rekreacji i wypoczynku. Całość tego zadania obejmuje obszar ok. 40 hektarów – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Dlatego gdy tylko pojawiła się szansa na sięgniecie po środki zewnętrzne, które umożliwią sfinansowanie tego przedsięwzięcia, zdecydowaliśmy się bez wahania – dodaje.

Przygotowany przez władze miasta projekt przewiduje, że w ciągu 3 lat powstanie w mieście tzw. Trakt Rudzki, czyli trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią w dwóch centralnych dzielnicach miasta. Trakt przebiegać ma od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej, dalej ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Tam trasa się rozwidli. Jedna z jej części przebiegać będzie przez park przy ul. Hallera, dalej pobiegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, następnie ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzowskiej, gdzie połączy się z drugą częścią trasy, która prowadzić będzie od ul. Czarnoleśnej.

Główne zadanie planowanego Traktu Rudzkiego to umożliwienie sprawnego poruszania się w centralnej części miasta z dala od ruchliwych ulic. - Trasa wykonana zostanie w taki sposób, aby można nią było nie tylko spacerować, ale również przemieszczać się na rowerze lub biegając, a w części również poruszać się na rolkach. Co ważne, podczas wyznaczania trasy będziemy opierać się również o już wytyczone i wydeptane przez mieszkańców ścieżki. Natomiast poprzez zastosowanie specjalnych platform chcemy dostosować ją do osób poruszających się na wózkach – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Oprócz wytyczenia i wykonania trasy niezwykle ważna z punktu widzenia całego projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przez którą przebiegać będzie Trakt Rudzki. Chodzi tu o odnowienie parków, skwerów oraz zagospodarowanie hałd poprzemysłowych. I tak zrewitalizowany ma zostać park u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwima, gdzie planowany jest plac zabaw dla dzieci oraz industrialny plac rekreacji dla młodzieży. W kolejnym parku poddanym rewitalizacji – Parku Dworskim w Nowym Bytomiu - powstać ma rosarium, siłownia pod chmurką, polana wypoczynku oraz punkt ornitologiczny. Z kolei w parku przy ul. Hallera miałby powstać ogród sensoryczny.

Ważnym elementem przygotowanego projektu ma być zagospodarowanie dużej hałdy przy ul. 1 Maja. Miałaby tam powstać strefa rekreacji, punkty widokowe, miejsce piknikowe i grillowe. Ponadto w ramach projektu zainstalowane zostanie oświetlenie, powstaną także elementy małej architektury jak kosze, ławki czy pergole. Dodatkowo projekt, który realizować chcą władze miasta, obejmuje rewitalizację parku młodzieży w Orzegowie oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ośrodka sportowego Burloch Arena.

Całość inwestycji ma kosztować ok. 10 mln zł. Większość tej kwoty miałoby stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Uchwałę intencyjną w sprawie upoważnienia władz miasta do złożenia odpowiedniego wniosku o dofinansowanie podjęli właśnie rudzcy radni. – Kolejnym krokiem będzie złożenie do końca lutego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Później nasz projekt będzie konkurował z innymi, złożonymi przez samorządy z całego kraju. W pierwszym konkursie, który rozstrzygnięty zostanie w sierpniu, do rozdysponowania jest 40 mln zł. Później odbędą się jeszcze dwa kolejne, których łączna pula wyniesie 100 mln zł – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że władze miasta zamierzają ze środków unijnych na lata 2014 – 2020 pozyskać ponad 320 mln zł. Pierwsze wnioski o dofinansowanie złożone zostały w styczniu tego roku. Jeden z nich dotyczy obecnie budowanego odcinka trasy N-S /od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli/ oraz jej kolejnego etapu /od ul. Bukowej do ul. Kokota/. Całkowita wartość projektu to ponad 174 mln zł, a wnioskowana przez miasto kwota to blisko 136 mln zł. Pozostałe dwa złożone wnioski dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego kilkunastu ulic w Rudzie Śląskiej. Całkowita wartość tych dwóch projektów to ponad 2,5 mln zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 2,1 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter