Header decorative image
Kir Żałobny

Rok szkolny zakończony, czas na wakacje!

Grupa uczniów ze świadectwami w ręce pozuje do zdjęcia.

Ponad 14,5 tys. uczniów kończy dziś zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2023/2024. To także czas podsumowań dla ponad ok. 2 800 nauczycieli oraz ponad 1 300 pracowników administracji i obsługi rudzkich placówek. – Za nami cały rok intensywnej pracy, wielu doświadczeń i przeżyć. Jestem dumny z Państwa zaangażowania, a także wielu sukcesów i osiągnięć – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta. – Gratuluję wszystkim uczniom osiągniętych wyników, ale też rozwijania pasji i zainteresowań. Przed Wami wakacje - niech to będzie czas zasłużonego odpoczynku, radości i wielu przygód – dodaje.

W roku szkolnym 2023/2024 w Rudzie Śląskiej funkcjonowały 24 publiczne przedszkola, 1 zespół miejskich przedszkoli, 3 przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz oddziały przedszkolne w 10 szkołach podstawowych, do których uczęszczało prawie 4,5 tys. wychowanków. W 29 szkołach podstawowych, w tym 3 specjalnych, uczyło się 9 554 uczniów, w 4 liceach ogólnokształcących - 1952, w 6 technikach - 2254, w 5  szkołach branżowych I stopnia – 805 uczniów, a w jednej szkole przysposabiającej do pracy - 18 uczniów. Nauczanie było zapewnione w oddziałach: ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych, dwujęzycznych i przygotowania wojskowego. W mieście prowadzone było również kształcenie artystyczne dla 389 uczniów, które zapewnił Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia.

Możliwość kształcenia była zapewniona również dorosłym. Skorzystało z niej 386 osób. 220 słuchaczy uczęszczało do publicznego liceum ogólnokształcącego, 120 do branżowej szkoły II stopnia, 30 do szkoły policealnej, a 16 słuchaczy do szkoły podstawowej. Warto dodać, że kształcenie i wychowanie wspomagały placówki publiczne: Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Młodzieżowy Dom Kultury, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizowała zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Przy okazji zakończenia roku szkolnego warto wspomnieć, że miasto zapewniło środki, które zostały rozdysponowane m.in. na organizację transportu dla 248 dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, co kosztowało 2 316 728,71 zł. Z kolei 1 321 040,33 zł przeznaczono na realizację programu bezpłatnych podręczników. Dodatkowo 283 uczniów zostało objętych rządowym programem pomocy uczniom z niepełnosprawnościami w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 92 376,28 złotych.

Ponadto placówki realizowały szereg projektów współfinansowanych ze środków rządowych. I tak 2 przedszkola i 4 szkoły podstawowe włączyły się w  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 5 szkół podstawowych realizowało projekt „Posiłek w szkole i w domu”, jedna szkoła podstawowa i 3 szkoły ponadpodstawowe uczestniczyły w projekcie „Poznaj Polskę”.

W  ramach zorganizowanego po raz pierwszy w 2023 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursu na projekt „Ekopracowni pod chmurką” wyłonione zostały  „Zielony zakątek pod chmurką” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz „Ogródek korczakowski” w Szkole Podstawowej nr 16. Z kolei w ramach zorganizowanego po raz dziewiąty (2023 r.) konkursu „Zielona Pracownia” cztery rudzkie placówki uzyskały dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych. Są to: Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 30 im. K. Miarki, Szkoła Podstawowa nr 22 im. J. S. Dworaka oraz Szkoła Podstawowa nr 23 im. J. Brzechwy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter