Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nowy poradnik o zabytkach

Nowy poradnik o zabytkach

Jak prawidłowo gospodarować starymi budynkami? Tego można się dowiedzieć z najnowszej publikacji rudzkiego magistratu. Z poradnika można się dowiedzieć m.in. jakich prac w obiektach zabytkowych nie można wykonywać na własną rękę, jak uzyskać pozwolenia konserwatorskie, jakie okna i drzwi powinny być wstawiane do starych budynków czy jak właściwie wyremontować elewację.

- Publikacja ma za zadanie wyjaśnić czym jest zabytek i w jaki sposób należy się nim opiekować – tłumaczy dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, autor poradnika. Opracowanie zawiera informacje m.in. o tym, jaki zakres prac budowlanych wymaga uzgodnień ze służbami konserwatorskimi, jakie problemy występują przy renowacji elewacji, termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Do ważnych zagadnień poruszanych w poradniku należy także modernizacja systemów ogrzewania i wentylacji, montowania szyldów reklamowych czy anten telewizyjnych.

Zainteresowanie wielu osób wzbudzi z pewnością rozdział dotyczący kolorystki elewacji, która jest najbardziej widoczną częścią budynku i bezpośrednio kształtuje przestrzeń publiczną. – Podstawowym założeniem wszystkich prac renowacyjnych, prowadzonych w budynkach zabytkowych, powinno być przywracanie i odtwarzanie oryginalnego wystroju architektonicznego – podkreśla Łukasz Urbańczyk. – Nie można więc usuwać fragmentów lub części detali architektonicznych czy zasłaniać ich np. przez szyldy reklamowe – mówi. - Do dzisiaj niektóre z elewacji zawdzięczają swój zły stan użytym farbom. Tymczasem budynki o elewacjach ceglanych lub kamiennych nie powinny być malowane, tylko oczyszczane – tłumaczy Miejski Konserwator Zabytków. – Żeby zachować spójność przestrzeni urbanistycznych miasto opracowało paletę kolorów, które należy wykorzystywać do malowania budynków – przypomina.

Nowy poradnik zawiera także informacje o najważniejszych przepisach prawa dotyczących obiektów zabytkowych. – Publikacja ta jest pewnym uzupełnieniem do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018, który oprócz wytycznych konserwatorskich zawiera kompendium wiedzy o historii miasta i jego zabytków – mówi Łukasz Urbańczyk.

Trzeba zaznaczyć, że o ile generalne zasady gospodarowania zabytkowymi budynkami pozostają niezmienne, to przepisy ustawowe, rozporządzenia czy przepisy prawa lokalnego ulegają dosyć częstym zmianom. – Zasób budynków w Rudzie Śląskiej, które są wpisywane w rejestr zabytków i obejmowane odpowiednią ochroną prawną, ciągle się zwiększa, dlatego za każdym razem przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zweryfikować aktualność przepisów prawa dotyczących danego budynku – podkreśla Urbańczyk. Najlepiej więc skonsultować się bezpośrednio z Miejskim Konserwatorem Zabytków, którego biuro mieści się w budynku A urzędu miasta (III piętro, pokój 324). Tam też można odebrać poradnik.

W Rudzie Śląskiej jest ponad 2 tysiące obiektów zabytkowych. Większość z nich ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków. Są również obiekty wpisane do rejestru zabytków i takie, które są objęte ochroną konserwatorską, mimo że nie są umieszczone ani w rejestrze ani w Gminnej Ewidencji Zabytków. Informacje, czy dany obiekt posiada ochronę konserwatorską lub podlega Wojewódzkiemu albo Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków znajdują się na stronie www.mkzruda.pl. - Bardzo często mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że budynek, w którym mieszkają, jest objęty ochroną konserwatorką. Dowiadują się o tym, kiedy zamierzają przeprowadzić prace remontowe. Mam nadzieję, że wydany poradnik wyjaśni wiele kwestii, a rudzkie zabytki będą odpowiednio chronione i zadbane – mówi Łukasz Urbańczyk.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter