Header decorative image
Kir Żałobny

Niepełnosprawni zaktywizowani!

Niepełnosprawni zaktywizowani!

Blisko 80 osób niepełnosprawnych zaktywizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat – to efekt podsumowanego dzisiaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej projektu „Praca bez stopni”. Seminarium, na którym zgromadzili się pracodawcy, przedstawiciele urzędów pracy oraz ośrodków pomocowych, zorganizowane zostało w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Praca bez stopni” zapoczątkowano w czerwcu 2013 roku. – Projekt to odpowiedź na analizę problemu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Konkretnymi działaniami objęte zostały trzy grupy osób niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością intelektualną / umysłową, układu krążenia oraz sensoryczną. Niepełnosprawni to osoby, którym nie wystarcza krótka porada. Potrzebne jest długofalowe wsparcie – podkreślał Paweł Karaś, kierownik Działu ds. Projektów w rudzkim PUP.

Projekt składał się z kilku etapów, począwszy od przygotowania trenerów pracy, przez prowadzenie warsztatów związanych z poruszaniem się po rynku pracy, po podjęcie przez osoby niepełnosprawne konkretnych staży. – Projekt zakładał wsparcie osób niepełnosprawnych, ale także samych pracodawców. Zależało nam na tym, by pracodawcy przełamali pewne stereotypy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych – mówił Karaś. Osoby niepełnosprawne w ramach projektu poza warsztatami uczestniczyły także w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia, gdzie wymieniały się doświadczeniami. Organizowano także szkolenia, które uzupełnione zostały o indywidualny coaching.

Staże realizowane w ramach projektu, podobnie jak i zatrudnienie, miały miejsce w podmiotach z różnych branż i na różnorakich stanowiskach - były to zarówno usługi sprzątające, ochrona, sprzedaż, ale także stanowiska biurowe. W wyniku prowadzonych działań pracę na chwilę obecną podjęło 39 osób. – W porównaniu do zakładanych efektów osiągnęliśmy dwukrotną wydajność – podkreślał kierownik Działu ds. Projektów. Projekt „Praca bez stopni” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Rudzie Śląskiej  pomocą niepełnosprawnym zajmuje się kilkanaście organizacji pozarządowych. W 2014 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 3158 orzeczeń osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia - 575 orzeczeń.

Dużą rolę w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w mieście odgrywa Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, którego celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zwłaszcza zawodowa. Ponadto prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zdrowotna przygotowująca osoby niepełnosprawne do samodzielnego życia w otwartym środowisku. Zakład obecnie zatrudnia przeszło 90 osób niepełnosprawnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter