Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Kolejne wyróżnienie dla MOPS-u

Kolejne wyróżnienie dla MOPS-u

Marcin Kompert, pracownik rudzkiej pomocy społecznej, został nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działania podejmowane na rzecz osób z zaburzeniami i chorych psychicznie. To kolejne wyróżnienie, które powędrowało do rudzkiego MOPS-u. – Bardzo się cieszę z nagrody dla Pana Marcina. To wyróżnienie, jak i poprzednie przyznawane w latach minionych świadczą o tym, że rudzki ośrodek pomocy społecznej wciąż należy do jednych z najlepszych w kraju – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Co roku Minister Pracy i Polityki Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznaje wyróżnienia pracownikom pomocy społecznej, dla których wykonywane obowiązki są prawdziwą misją. W tym roku nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013 otrzymał pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej -Marcin Kompert.

- Zawód pracownika socjalnego jest trudny i wymagający - powiedziała podczas uroczystości wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. - Wymagający nie tylko kompetencji i wiedzy, ale także umiejętności miękkich, takich jak empatia, otwartość, umiejętność nie tylko mówienia, ale i słuchania. To zawód z długą tradycją, który przeżył wiele zmian politycznych i ekonomicznych, ale nigdy nie zatracił swej idei: służby innym- dodała wiceminister.


Marcin Kompert pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskie od 2005 roku. – Pracuję z osobami zaburzonymi i chorymi psychicznie – mówi. – Wraz z terapeutami i opiekunami tych osób, a także lekarzami i personelem Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego  staram się budować system wsparcia dla takich osób, które często czują się wykluczone społecznie  - tłumaczy. Do objętych taką pomocą należą podopieczni zamieszkujący mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rudzie Śląskiej – Halembie (2 mieszkania) oraz w  Bielszowicach (4 mieszkania), a także osoby z całego miasta, które uczęszczają na zajęcia Środowiskowego Domu Samopomocy ( 40 osób ). – W swoich działaniach stawiam na bezpośrednią pomoc, rozmowę, zachęcam moich podopiecznych do bardziej aktywnego życia społecznego – tłumaczy Marcin Kompert. – Wiele osób jest wycofanych z relacji społecznych, nie chcą korzystać z żadnych form wsparcia i moim zadaniem jest zmienić ich nastawienie, pokonać ich wewnętrzny opór – mówi. – Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, że choroba psychiczna nie jest ostatecznym wyrokiem dla chorego i jego rodziny, i że nie można się jej poddawać – podkreśla.

- Osoby leczone psychiatrycznie wymagają odpowiedniego, długofalowego wsparcia i oddziaływań terapeutycznych, takich jak kontakt z psychiatrą, psychologiem, terapeutą, czy pracownikiem socjalnym – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Taki system wsparcia pozwala tym osobom na poprawne funkcjonowanie w środowisku bez konieczności umieszczenia w domach pomocy społecznej, czy innych placówkach. Marcin Kompert, traktując swoich podopiecznych z empatią, życzliwością i zrozumieniem powoduje, że chore osoby zapominają choć na chwilę o złych doświadczeniach i wyobcowaniu. Cieszę się, że jego praca została tak wysoko doceniona – dodaje.

Marcin Kompert przyjmuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 w pokoju nr 9 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14.00 do 15.30 oraz we wtorki, środy i piątki od 8.00 do 10.00, telefon: 32/ 344 03 10, wew. 335.


W tym roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał 14 nagród - 7 indywidualnych i 7 zespołowych oraz 15 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. Trafiły one do domów i ośrodków pomocy społecznej, ośrodków i centrów pomocy rodzinie, stowarzyszeń charytatywnych oraz w ręce osób najbardziej zaangażowanych w pracę w środowiskach wymagających pomocy - bezdomnych, chorych i wykluczonych.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter