Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja o jakości powietrza

Mapa z buźkami symbolizującymi jakość powietrza na terenie Rudy Śląskiej.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 5.12.2023 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Goczałkowicach Zdroju o 65%, Żywcu o 58%, Gliwicach o 58%, Tychach o 51%, Katowicach (stacja komunikacyjna) o 50%; Zabrzu o 48%, Rybniku o 41% Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 40%, Raciborzu o 29%, Wodzisławiu Śląskim o 28%, Lublińcu o 19%, Katowicach o 9%.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 μg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3).

W dniu 6.12.2023 r. nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W godzinach nocnych i porannych na stacjach w Goczałkowicach Zdroju, Katowicach (stacja komunikacyjna) oraz Tychach stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 μg/m3 (dla pyłu
zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Prognozowana jakość powietrza:

W dniach 6-7.12.2023 r. jakość powietrza, ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenie średniodobowe) będzie dostateczna; zanieczyszczenie powietrza stanowi
zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci oraz w części środkowej i południowej, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter