Header decorative image
Kir Żałobny

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

„To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu.
 Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i waszej pracy wychowawczej”.
 Jan Paweł II

W podziękowaniu za trudną pracę
składam serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych.
Życzę dużo wytrwałości,
sukcesów zawodowych, satysfakcji oraz uśmiechu na każdy dzień.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska


Ponad 3,8 tysiąca pracowników rudzkiej oświaty w 85 publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych będzie obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele z każdym rokiem zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Tylko w ciągu jednego roku 74 pedagogów zdobyło tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z  rudzkimi nauczycielami spotkała się prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic. – Wszystkim nauczycielom życzę dużo zadowolenia z własnej pracy, bardzo dobrych uczniów, dobrej współpracy z rodzicami, a także z władzami miasta. Życzę dużo wytrwałości oraz uśmiechu na co dzień.
Najlepsi z nich otrzymali nagrody finansowe, 43 odebrało z rąk pani Prezydent akty mianowania. Spotkanie było okazją do rozmowy o pracy z młodzieżą. – W pracy z młodzieżą każdy ma swoje metody, trzeba być konsekwentnym, mieć serce dla każdego i robić to, co się mówi – podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Aleksander Porębski. Chociaż w zawodzie pracuje 25 lat, to wciąż podkreśla, że fascynuje go praca z młodzieżą. – Staram się do każdego człowieka podchodzić indywidualnie. Wychodzę z założenia, że każdy problem można rozwiązać przy odrobinie dobrej woli – uważa dyrektor Porębski.

- Najważniejsze w pracy nauczyciela to słuchać, co mówią dzieci – dodaje z kolei nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 9, Katarzyna Stawisińska. Podkreśla przy tym, że należy być wyrozumiałym i konsekwentnym. – Jeśli młody człowiek widzi, że ktoś okazuje mu zainteresowanie, to łatwiej można do takiej osoby dotrzeć – uważa matematyczka. Z kolei Małgorzata Kozera, nauczycielka geografii i wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 7 zwraca uwagę, że w codziennej pracy należy doceniać każdego ucznia, również tego, który jest słabszy, ale wykazuje chęć do pracy.

Wśród rudzkich pedagogów dominują nauczyciele z najwyższym stopniem zawodowym. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 1202 spośród 2446. Prawie 650 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego, a kolejnych 516 ma stopień nauczyciela kontraktowego. W obecnym roku szkolnym we wszystkich placówkach oświatowych uczy się 17 158 uczniów, co oznacza, że średnio jeden nauczyciel przypada na 7 uczniów.
 
W budżecie miasta wydatki oświatowe wynoszą ponad 161 mln złotych, co stanowi około jednej trzeciej całego budżetu Rudy Śląskiej. Około 104 mln złotych z tej sumy,  to subwencja oświatowa z budżetu państwa. Miasto na wydatki oświatowe dokłada ze swojego budżetu  ponad 57 mln złotych. Na inwestycje oświatowe w tym roku przeznaczono ponad 8 mln złotych. Dla porównania w roku ubiegłym wykonano remonty i inwestycje w placówkach oświatowych za około 5 mln złotych. Pomimo trudności finansowych miasto przekazało zaległe (z ubiegłego roku) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapewniło także środki na wypłatę świadczeń wakacyjnych dla nauczycieli.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter