Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja o działalności (ETR)

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd Miasta Ruda Śląska

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Urząd Miasta Ruda Śląska, czyli w skrócie Urząd, znajduje się przy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. W tym budynku pracują prezydent i urzędnicy.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu. Prezydentem Rudy Śląskiej jest Michał Pierończyk.

Prezydentowi w pracy pomagają Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i inni pracownicy urzędu.

Czym zajmuje się urząd?

W Urzędzie możesz:

 • zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zapłacić lokalne podatki, w tym podatek od nieruchomości, czyli gruntów, budynków, budowli oraz ich części, na przykład mieszkań,
 • zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,
 • zgłosić prowadzenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
 • prowadzi spis ludności w mieście,
 • zarządza miastem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się budżetem,
 • ustala jakie będą lokalne podatki i opłaty,
 • planuje przestrzeń w mieście,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne miastu budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
 • dba o przyrodę i zieleń w mieście,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z miasta,
 • dba o czystość i porządek,
 • dba o zabytki,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt z pracownikami Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek, wtorek i środę od 8.00 do 16.00,
 • w czwartek od 10.00 do 18.00,
 • w piątek od 8.00 do 14.00.

W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty.

Jak można załatwić sprawy w Urzędzie?

 • Można napisać pismo i wysłać na adres:
  Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska
 • Można napisać pismo i przynieść do Biura Obsługi Mieszkańców.
  Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze, przy wejściu głównym. Jest czynne tak jak cały urząd. To miejsce, gdzie zostawisz pisma i dokumenty. W Biurze Obsługi Mieszkańców możesz zapytać, gdzie załatwisz swoją sprawę.
 • Można napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: urzad@ruda-sl.pl.
  Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
  Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać w komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.
 • Można napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.
  ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej. Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.
  Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl. Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: /umrudasl/pisma
 • Można wysłać faks pod numer 32 248 73 48 lub 32 248 71 71.
 • Można zadzwonić na numer 32 244 90 00.
 • Można przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z pracownikiem.

Jak trafić do Urzędu?

 • Można przyjechać do nas autobusem lub tramwajem.
  Obok Urzędu znajdują się przystanki o nazwie Ruda Śląska Urząd Miasta.
  Na przystankach stają autobusy o numerach 121, 147, 155, 255, 982 oraz tramwaj linii nr 9.
 • Można przyjechać do nas samochodem.
  Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.
  Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością. Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak. Na znaku są litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością.
  Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski.

Czy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osób uprawnionych. Taką potrzebę należy zgłosić w urzędzie, czas oczekiwania to maksymalnie 3 dni (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Budynek Urzędu jest częściowo dostępny.
Opis dostępności poszczególnych budynków znajduję się w deklaracji dostępności (/deklaracja-dostepnosci).

Wszystkie informacje o mieście można znaeźć na stronach internetowych: www.rudaslaska.pl, www.rudaslaska.bip.info.pl

Informację sporządzono  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter