Kir Żałobny

Ruda Śląska w Zeszytach Gospodarki Społecznej

 

W publikacji znalazły się również doświadczenia z terenu Rudy Śląskiej:

  • Powiatowy Urząd Pracy - inicjatywa utworzenia pierwszego na Śląsku Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej efektywnie promującego politykę wyrównywania szans w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ?Fauna? ? organizacja pozarządowa jako pracodawca  na lokalnym rynku pracy,
  • Władze samorządowe Miasta ? systemowe formy współpracy władz lokalnych z podmiotami trzeciego sektora.

Idea ekonomii społecznej opiera się na realizowaniu celów społecznych z użyciem instrumentów rynkowych. Podmioty ekonomii społecznej wykonują zadania, których nie można efektywnie zrealizować centralnymi dyrektywami. Ekonomia społeczna wpływa zasadniczo na rozwój lokalny. Niwelując rosnące zróżnicowanie przywraca ponownie do społeczności lokalnej, poprzez aktywizację zawodową tych, którzy nie radzą sobie w realiach gospodarki rynkowej. Na osoby zagrożone wykluczeniem patrzy pod kątem możliwego do uruchomienia potencjału, nie zaś w kategoriach ?trudnego problemu do rozwiązania?.

 

Zeszyty Gospodarki Społecznej tom 3: ?Nowa gospodarka społeczna  w rozwoju regionalnym i lokalnym?, (red. naukowa) Ewa Leś i Małgorzata Żołdak:www.collegium.edu.pl/1418

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter