Header decorative image
Kir Żałobny

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

 

W wyniku przyznanej dotacji w Rudzie Śląskiej swoją działalność kontynuuje Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej Województwa Śląskiego zlokalizowany w Rudzie Śląskiej ? Nowy Bytomiu przy ulicy Objazdowej 3a/1 (tel / faks 032 248 00 78, e-mail: owss@onet.eu, www.puprudaslaska.pl). Ośrodek zaprasza w poniedziałki od 9.00 ? 17.00, wtorki ? piątki od 7.30 ? 15.30.

 

Głównym celem projektu jest promocja i szerzenie idei spółdzielczości socjalnej oraz udzielanie stosownej pomocy zarówno osobom zainteresowanym tą tematyką, jak i funkcjonującym już spółdzielniom socjalnym. Ofertą Ośrodka mogą być również zainteresowane funkcjonujące na terenie Miasta fundacje i stowarzyszenia. Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje możliwość zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby prawne, a konkretnie przez organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz gminy. W obecnym stanie prawnym organizacje pozarządowe oraz gminne osoby prawne, których zadaniem jest działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy, mogą jedynie przystępować do spółdzielni socjalnych i nabywać w nich członkostwo, natomiast nie mogą ich zakładać.

 

Oferta usługowa Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS)

 

 

1. Informacyjna ? w OWSS można dowiedzieć się:

 • jak założyć spółdzielnię socjalną i kto może tego dokonać,
 • gdzie uzyskać wsparcie finansowe na założenie, rozwój i restrukturyzację profilu działalności spółdzielni socjalnej,
 • dane na temat działających spółdzielni.

Ponadto można poznać aspekty prawne związane z tworzeniem spółdzielni socjalnych:

 • analizy rynku pracy, ofert pracy (m.in. w spółdzielniach socjalnych),
 • informacje na temat zrealizowanych projektów i inicjatyw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki spółdzielczości socjalnej.
 1. Doradcza w zakresie:   
 • restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni socjalnej,
 • przygotowywania dokumentów koniecznych do założenia spółdzielni socjalnej (biznes plan, statut, pozostałe dokumenty założycielskie),
 • skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielni socjalnej,
 • możliwości skorzystania z funduszy krajowych i unijnych,
 • porady prawnej i księgowo-finansowej.
 1. Szkoleniowa w zakresie m.in.:
 • księgowości w spółdzielniach socjalnych,
 • przygotowania spółdzielni socjalnych do skorzystania ze środków finansowych w ramach funduszy europejskich.
 1. Udzielanie wsparcia finansowego

W ramach konkursów organizowanych przez OWSS zainteresowane spółdzielnie mogą skorzystać z grantów na założenie spółdzielni, bądź na restrukturyzację profilu jej działalności.

 

 1. Techniczna: istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego, w tym z Internetu.

 

Ponadto OWSS zajmuje się:

 • organizacją akcji promocyjno-informacyjnych,
 • organizacją konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań poświęconych tematyce spółdzielczości i przedsiębiorczości.

Partnerstwo realizujące projekt ?Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej?:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ? Lider Projektu,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie,
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. Organizacji Pozarządowych,
 • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach.

Powołane partnerstwo, dzięki wspólnemu działaniu, stwarza większe szanse na podjęcie zatrudnienia przez zainteresowane osoby na lokalnym i regionalnym rynku, wspierając powstawanie nowych oraz rozwój już istniejących spółdzielni socjalnych oraz rozpowszechniając te inicjatywy w kraju.

 

Projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter