Kir Żałobny

Zgłoś uwagi do raportu!

Zgłoś uwagi do raportu!

Do 18 stycznia 2017 roku mieszkańcy Rudy Śląskiej, organizacje ekologiczne i przedsiębiorcy mogą wypowiedzieć się na temat planowanej budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w tym mieście. Od 29 grudnia 2016 r. w rudzkim magistracie można składać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Dokument jest dostępny na miejskiej stronie internetowej (do pobrania poniżej) oraz w Urzędzie Miasta. Z kolei 12 stycznia 2017 r. odbędzie się otwarta dla mieszkańców rozprawa administracyjna, podczas której inwestor będzie odnosił się do zgłaszanych na spotkaniu uwag i wniosków.

Rudzki magistrat prowadzi postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii /ECOE/. W praktyce ma to być ekologiczna elektrociepłownia, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. - Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony w kwietniu tego roku przez spółkę Drogopol Ekopark – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię Sanepidu w Rudzie Śląskiej oraz został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach - dodaje.

Postanowienie RDOŚ zawiera szereg dodatkowych wymogów, które inwestor musi spełnić zarówno na etapie sporządzania projektu budowlanego, jak i podczas budowy i eksploatacji instalacji. Jednym z ważniejszych zastrzeżeń jest to, że po roku od uruchomienia inwestycji właściciel spalarni będzie musiał sporządzić analizę w zakresie emisji substancji do powietrza. Do jej wykonania konieczne będą czterokrotne pomiary okresowe metali, dioksyn i furanów. – Chodzi o to, żeby monitorować, czy instalacja jest w pełni bezpieczna dla środowiska i mieszkańców – mówi Mejer.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej można zapoznać się na stronie internetowej miasta (do pobrania poniżej) oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8.00 do godz. 16.00, czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00, w piątek od godz. 8.00 do 14.00.

Co ważne, wszyscy chętni mają możliwość zgłaszania uwag i wniosków do złożonego przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Można to zrobić od 29 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r. Uwagi i wnioski są przyjmowane w formie ustnej, pisemnej oraz mailowo. W tej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, e-mail: wosig@ruda-sl.pl, tel. 32 244 90 63.

Ważnym elementem toczącego się postępowania będzie również otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna. Odbędzie się ona 12 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty /Ruda Śląska – Nowy Bytom, ul. Piotra Niedurnego 69, sala widowiskowa/.

- Organizujemy tę rozprawę po to, by zachęcić mieszkańców do udziału w podejmowaniu decyzji – podkreśla wiceprezydent Mejer. - Nie trzeba się nigdzie wcześniej zgłaszać ani zapisywać, bo wstęp na rozprawę będzie otwarty dla wszystkich chętnych. Będzie to okazja nie tylko do tego, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat inwestycji, ale przede wszystkim, by zgłosić swoje uwagi i wnioski dotyczące budowy spalarni odpadów. Wszystkie z nich będą szczegółowo analizowane, a te, które będą zasadne, zostaną uwzględnione na etapie realizacji przedsięwzięcia – dodaje.

Odpowiedzi na wszystkie uwagi i wnioski zostaną zebrane w decyzji środowiskowej, która będzie wydawana przez Urząd Miasta. Jeżeli będzie ona pozytywna, to inwestor będzie mógł zacząć starać się o wydanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma pozwalać na odzysk energii z odpadów, a więc być źródłem „zielonej” energii, czyli OZE. W Ekologicznym Centrum Odzysku Energii mają być termicznie przekształcane wyłącznie odpady pochodzenia komunalnego, zaliczane do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Do elektrociepłowni mają być przyjmowane i poddawane termicznemu przekształceniu odpady z mechanicznej obróbki odpadów oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Co ważne, żaden z tych odpadów nie jest odpadem niebezpiecznym.

ECOE ma być zaawansowaną technologicznie elektrociepłownią, pozwalającą na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, w rejonie inwestycji mogłyby zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych, a także chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne. Planuje się, że dojazd do instalacji będzie zapewniony poprzez specjalnie dedykowany w tym celu zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej. Rozładunek pojazdów miałby odbywać się pod wiatą wyładunkową, bezpośrednio do bunkra magazynowego, wykonanego jako szczelna betonowa wanna. W hali bunkra ma być utrzymywane podciśnienie, które pozwoli na wyeliminowanie emisji nieprzyjemnych zapachów.

Szacuje się, że inwestycja rocznie będzie generować wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków na poziomie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze mogłyby pochodzić od firm, które zdecydowałyby się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji budowy elektrociepłowni.

Spalarnia przy DTŚ jest wpisana do projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który przewiduje na terenie całego województwa śląskiego budowę 8 instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Pobierz:

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter