Header decorative image
Kir Żałobny

Woda o grosz, ścieki bez zmian

Woda o grosz, ścieki bez zmian

Opłata za wodę i ścieki w Rudzie Śląskiej pozostanie praktycznie bez zmian. Radni zatwierdzili właśnie taryfy na 2017 rok. Cena za odprowadzanie ścieków pozostanie na dotychczasowym poziomie. Za wodę mieszkańcy zapłacą z kolei o jeden grosz więcej. Zmiany zostaną też wprowadzone w cenniku opłat abonamentowych.

- Dwa lata temu opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków zostały obniżone, przed rokiem się nie zmieniły, a teraz mamy minimalną - jednogroszową podwyżkę – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Spowodowane jest to nieznacznym wzrostem kosztów ogólnych funkcjonowania przedsiębiorstwa, które są niezależne od PWiK – dodaje.

Zgodnie z nową taryfą rudzianie w 2017 roku za wodę i ścieki zapłacą łącznie 13,80 brutto. Cena jednego metra sześciennego wody wzrośnie z 5,42 zł do 5,43 zł, a metr sześcienny odprowadzanych ścieków nadal będzie kosztować 8,37 zł.

Największy udział w kosztach działalności PWiK, decydujących o stawkach, ma zakup wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, który na przyszły rok został zaplanowany w ilości 6 mln metrów sześciennych. Jest to prawie połowa uwzględnionych przy planowaniu taryfy kosztów. Kolejna najistotniejsza pozycja to koszty wydziałowe i ogólnozakładowe przedsiębiorstwa.

- Taryfa na rok 2017 została ustalona tylko i wyłącznie na poziomie niezbędnych przychodów. W kalkulacji taryfowej nie została ujęta marża zysku – przypomina Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. - Stale dążymy do zwiększenia rentowności firmy oraz do minimalizowania kosztów jej funkcjonowania - podkreśla.

Zmianie ulegną również opłaty abonamentowe, których część zostanie obniżona, a część podwyższona. - Obniżki stawek abonamentowych są możliwe dzięki zmniejszeniu kosztów odczytów wodomierzy – tłumaczy Grzegorz Rybka. – Natomiast podwyżki dotyczą odbiorców otrzymujących fakturę papierową, co wynika ze wzrostu kosztów tych rozliczeń, gdyż coraz częściej klienci wybierają e-fakturę lub usługę SMS – dodaje.

Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej opłata abonamentowa będzie wynosiła 5,02 zł brutto (obecnie 4,90 zł). Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród, będą musiały zapłacić 5,94 zł brutto (obecnie 6,43 zł). Niższe opłaty będą obowiązywać klientów PWiK, którzy zdecydują się rozliczać ze spółką drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wynosić będzie 2,58 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza (obecnie 2,62 zł), a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 3,50 zł brutto (obecnie 4,15 zł).

Przypomnijmy, że na najbliższe trzy lata Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaplanowało budowę i modernizację blisko 19 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za ponad 12 mln zł. Inwestycje te zostały zapisane w przyjętym w październiku br. przez Radę Miasta „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”.

Plan zakłada budowę i przebudowę w ciągu trzech lat 10,8 km sieci kanalizacyjnej i 8,1 km sieci wodociągowej. Inwestycje te będą realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych zysków oraz ze środków zewnętrznych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. - Chcemy uzbrajać tereny przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, dodatkowo w miejscach, gdzie w ostatnim czasie powstały nowe zabudowania i rozwija się mieszkalnictwo, będziemy budować i rozwijać sieć kanalizacyjną – podkreśla prezes Grzegorz Rybka. Inwestycje prowadzone będą również tam, gdzie obecnie gospodarka ściekowa realizowana jest z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych. Oprócz budowy nowej infrastruktury przeprowadzone zostaną remonty tej istniejącej, m.in. zniszczonej przez eksploatację górniczą.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 439,9 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 313,8 km. PWiK eksploatuje obecnie 6 pompowni wody, 42 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie: „Halemba Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter