Kir Żałobny

Ułatwienia w USC

Ułatwienia w USC

Od 1 marca obowiązują zmiany w załatwianiu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego. Większość z nich można już załatwić w dowolnym urzędzie, tylko z dowodem osobistym w ręku.

1 marca weszły w życie zmiany dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Wprowadzane zmiany umożliwiają m.in. załatwianie spraw w dowolnych urzędach, a nie jak było do tej pory, w urzędach właściwych dla miejsca zamieszkania. Również wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie, a nie tylko w miejscu sporządzenia aktu. Taki sposób załatwiania spraw umożliwia centralny System Rejestrów Państwowych, z którego mogą korzystać wszystkie urzędy w kraju.

- Od początku miesiąca można zgłosić się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać odpis potrzebnego nam aktu. Do tej pory, żeby uzyskać taki dokument należało się zwrócić do Urzędu, który rejestrował dane zdarzenie (np. urodzenie, małżeństwo czy zgon). Od 1 marca potrzebny nam odpis aktu załatwimy w wybranym Urzędzie. Niestety, w związku z tym, że baza „elektronicznych” aktów stanu cywilnego, w dniu uruchomienia Systemu Rejestrów Państwowych była pusta i będzie się zapełniać stopniowo, należy się liczyć z tym, że odpisy nie będą wydawane tak, jak do tej pory, czyli „od ręki” – tłumaczy Joanna Michalska, kierownik USC. - W praktyce wygląda to tak, że po otrzymaniu zlecenia z innego urzędu na wprowadzenie danego aktu do systemu, pracownik musi najpierw wprowadzić pełny akt do nowego systemu, kierownik USC musi go podpisać elektronicznie, a dopiero później można wydać wnioskodawcy jego odpis, co zdecydowanie wydłuża czas realizacji tego zadania – tłumaczy Joanna Michalska.

Również przy rejestracji określonego zdarzenia nie trzeba już dostarczać potrzebnych odpisów innych aktów. - Jeżeli np. małżonkowie zgłaszają urodzenie dziecka w Rudzie Śląskiej, a małżeństwo zawarli w Katowicach, to uzyskanie odpisu aktu małżeństwa leży już po stronie rudzkiego magistratu – wyjaśnia pani kierownik. - Pomimo wcześniejszych obaw co do funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych, cieszymy się z wprowadzonych zmian. Z czasem coraz więcej dokumentów będzie dostępnych w Rejestrze. W miarę „zapełniania się” bazy, załatwianie wielu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie dla mieszkańców zdecydowanie łatwiejsze i szybsze. I chociaż na odczuwalne efekty informatyzacji urzędów stanu cywilnego mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać, to już teraz można zauważyć pozytywne zmiany. Np. rodzice rejestrujący narodziny swojego dziecka nie muszą już czekać na nadanie numeru PESEL i zameldowanie pociechy oraz stawiać się w Urzędzie w miejscu zamieszkania po odbiór potwierdzających te fakty zaświadczeń. Wszystkie formalności załatwiane są z chwilą zarejestrowania urodzenia – mówi Joanna Michalska.

Rudzki magistrat rocznie wydaje około 20 tys. odpisów aktów stanu cywilnego. W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się 565 tys. aktów, które sukcesywnie będą wprowadzane do nowego systemu.

Opłaty za wydanie odpisów aktów pozostają bez zmian, natomiast już od stycznia po rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego możemy otrzymać tylko jeden odpis dokumentu nieodpłatnie, a nie jak do tej pory - 3 odpisy.

Kolejną nowością w pracy Urzędu Stanu Cywilnego jest udzielanie ślubów także poza Urzędem. – Taka możliwość już istniała wcześniej, ale dotyczyła szczególnych przypadków, najczęściej takich, w których jedna z osób zawierających związek małżeński nie mogła przybyć do magistratu – mówi kierownik rudzkiego USC. – Teraz można wybrać sobie miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Jednak taki przywilej wiąże się z opłatą, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych wynosi
1 000 zł.
– dodaje Joanna Michalska. Ponadto czas i miejsce wybrane przez narzeczonych muszą spełniać określone warunki. Miejsce musi zapewniać zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych na ślubie, natomiast wybrany termin nie może negatywnie wpływać na organizację pracy Urzędu Stanu Cywilnego.

Od 1 marca do Urzędu Stanu Cywilnego można także zgłaszać się o wydanie zaświadczenia
o stanie cywilnym. Zaświadczenia wydawane są tylko osobie, której sprawa dotyczy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter