Header decorative image
Kir Żałobny

Tak dla miejskich targowisk

Tak dla miejskich targowisk

Władze Rudy Śląskiej zamierzają promować handel na miejskich targowiskach. W przyjętej dzisiaj uchwale określającej wysokość opłaty targowej w mieście ujęte zostały preferencyjne stawki dla stale handlujących na placach targowych. W zależności od powierzchni stanowiska kupcy za jeden dzień handlu zapłacą nawet do kilku złotych mniej niż dotychczas.

Dotychczasowe stawki opłaty targowej nie były zmieniane w mieście od czterech lat. Władze Rudy Śląskiej przedstawiając na dzisiejszej sesji Rady Miasta projekt nowej uchwały w tej sprawie postanowiły dokonać drobnych korekt opłaty. - Niektóre ze stawek co prawda zostały podwyższone, ale jest to wzrost poniżej stopy inflacji, jaka miała miejsce w tym czasie. Ważne natomiast jest to, że dla kupców, którzy zdecydują się na stały handel na miejskich targowiskach pozostawiliśmy dotychczasową stawkę bądź ją obniżyliśmy. W ten sposób chcemy zachęcać ich do stałej działalności handlowej na placach targowych oraz do ograniczenia handlu w miejscach do tego nie przeznaczonych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przyjęta dzisiaj uchwała w zależności od powierzchni stanowiska handlowego na targowisku zakłada, w przypadku sprzedaży stałej utrzymanie bądź zmniejszenie opłaty oraz jej podwyższenie średnio o 1-2 zł za dzień w przypadku handlu okazjonalnego. Przykładowo opłata za jeden dzień handlu na stanowisku o powierzchni od 6 do 8m² w przypadku sprzedaży ciągłej wyniesie 12 zł, natomiast przy sprzedaży okazjonalnej będzie to kwota 16 zł. Dla przypomnienia dotychczasowa opłata wynosiła 15 zł.

W uchwale określona została także stawka opłaty za sprzedaż przy cmentarzu.  W tym przypadku na wniosek radnych stawka została utrzymana na dotychczasowym poziomie i nadal wynosić będzie 8 zł za dzień. Utrzymane zostały również stawki opłaty od sprzedaży na terenach wyznaczonych w czasie trwania odpustów parafialnych. Natomiast z 20 na 30 zł za dzień uległa podwyższeniu opłata za handel przy cmentarzach w dniach od 25 października do 7 listopada.

Istotny zapis w przyjętej uchwale dotyczy handlu poza targowiskami i bez zgody właściciela nieruchomości, na której jest on prowadzony. Opłata w tym przypadku ustalona została na poziomie 100 zł za dzień. – Wprowadzenie tej stawki ma na celu ograniczenia handlu w miejscach do tego nie wyznaczonych. Za takim rozwiązaniem przemawia również dbałość o porządek i bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz estetykę miasta – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Podjęta dziś uchwała jako inkasentów opłaty targowej wskazuje dzierżawców targowisk, natomiast w przypadku pozostałych nieruchomości poboru opłaty dokonywać będzie wyznaczona firma. Wcześniej robiła to straż miejska.

W Rudzie Śląskiej na nieruchomościach należących do miasta znajdują się 4 targowiska: w Wirku przy ul. Kupieckiej, Nowym Bytomiu przy ul. Markowej oraz w Halembie przy ul. Brodzińskiego i Solidarności. W ubiegłym roku z tytułu opłaty targowej do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 1,1, mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter