Header decorative image
Kir Żałobny

Stop nieletnim

Stop nieletnim

Siedmiu spośród pięćdziesięciu właścicieli rudzkich sklepów spożywczych, zbadanych metodą „tajnego klienta”, otrzymało „Certyfikat Rzetelnego Sprzedawcy”. To wynik akcji przeprowadzonej przez rudzki magistrat w czasie minionych wakacji. Nagrodzone zostały sklepy, w których odmówiono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Dzisiaj miało miejsce oficjalne podsumowanie akcji kupowania alkoholu metodą „tajnego klienta”, którą podczas tegorocznych wakacji przeprowadziło Małopolskie Centrum Profilaktyki na zlecenie rudzkiego magistratu. Na konferencji oprócz wręczenia certyfikatów właścicielom sklepów, zostały przedstawione szczegóły projektu „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich”, przeprowadzonego w Rudzie Śląskiej w czerwcu oraz sierpniu br.

Z raportu wynika, że w mieście zakup alkoholu przez osobę poniżej osiemnastego roku życia nie stanowi większego problemu. Jednak szkolenia uświadamiające sprzedawcom konsekwencje wynikające z takiego postępowania powodują, że ilość sprzedawanego nieletnim alkoholu wyraźnie maleje. - Badania tego typu oraz różne szkolenia związane z ograniczeniem dostępu alkoholu nieletnim mają ogromny sens, ponieważ wyraźnie widać, że z każdym kolejnym badaniem zmniejsza się liczba sklepów sprzedających go młodym ludziom. W Rudzie Śląskiej nie jest źle pod tym względem, ale będzie jeszcze lepiej – stwierdził Krzysztof Piekarz, komendant rudzkiej Straży Miejskiej.

Podczas spotkania poruszone zostały m.in. takie problemy,  jak zagrożenie związane z kontaktem młodzieży z alkoholem, coraz większa jego dostępność wśród młodych ludzi, obniżający się wiek pierwszego kontaktu z alkoholem, przyczyny sięgania po niego, a także konsekwencje, jakie wynikają z jego spożywania. – Aby zapobiec takim problemom potrzebne jest ciągłe działanie, podejmowanie różnych akcji, prowadzenie szkoleń, organizowanie warsztatów – mówiła Rita Steczek z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. – Najważniejsza jest współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, strażą miejską, policją, a także pomiędzy mieszkańcami, bo to nasz wspólny problem – dodała.

W ramach akcji równolegle z kontrolami sklepów spożywczych rozpoczną się w mieście działania wspierające rodziców, którzy otrzymają „Świadectwa z czerwonym paskiem” propagujące trzeźwość. W mieście została zainicjowana kampania „Słowa dają dzieciom moc. Supermoc!” (www.slowadajamoc.fdn.pl), której celem jest budowanie więzi pomiędzy rodzicami i ich pociechami oraz wzmacnianie poczucia wartości dzieci . W tym roku miasto na realizację zadań profilaktycznych w tym zakresie, przekazało organizacjom pozarządowym  sumę ponad 457 tysięcy złotych.

- Picie alkoholu wśród młodzieży jest poważnym problemem, który trapi nasze miasto, dlatego podejmujemy ciągłe działania w tym zakresie – podkreślała Anna Krzysteczko , wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Często młodzi ludzie tłumaczą, że piją, bo chcą się bawić lub mają problemy. Powinniśmy jednak wychowywać naszą młodzież i wskazywać jej odpowiednie wzorce, dlatego stanowczo mówimy stop alkoholowi – dodała.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter