Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzki PUP stawia na szkolenia

Rudzki PUP stawia na szkolenia

Loga: Fundusze Europejskie, PUP, Europejski Fundusz Społeczny
Nawet trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zapłaci rudzki urząd pracy za przeszkolenie bezrobotnego kandydata do pracy. Oferta jest skierowana do osób bezrobotnych z Rudy Śląskiej, które nie ukończyły trzydziestu lat i przedsiębiorców chcących je zatrudnić.

- Każdy pracodawca wie, że dobrze wykwalifikowany i przeszkolony pracownik jest kluczem do rozwoju firmy – mówi Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Analizując potrzeby rudzkich przedsiębiorców korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł, by pozyskać środki na finansowanie kosztów szkoleń potencjalnych kandydatów – mówi.

Jeśli pracodawca ma kandydata do pracy – osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, będącą w wieku do 30 roku życia, którą chce zatrudnić po zdobyciu przez nią odpowiedniej wiedzy i umiejętności, Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje tej osobie koszty odpowiedniego szkolenia. – Jeśli przedsiębiorca nie ma konkretnego kandydata również może liczyć na naszą pomoc – podkreśla dyrektor PUP. – Spośród osób zarejestrowanych w naszym urzędzie wskażemy potencjalnych pracowników spełniających wymagania, a wybraną osobę skierujemy na odpowiednie szkolenie – mówi Iwona Woźniak – Bagińska. Podstawą skierowania na wskazane szkolenie jest umowa trójstronna zawierana pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą oraz instytucją szkoleniową. Na mocy podpisanej umowy pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia wskazanej osoby bezrobotnej po odbyciu szkolenia, na okres 6 miesięcy, na umowę o pracę, na minimum połowę etatu. Dofinansowanie szkoleń odbywa się w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)”.

W 2015 roku rudzki urząd pracy najczęściej realizował kursy operatora koparko – ładowarek wszystkich typów kl. III, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D i C, kurs przygotowujący do uzyskania prawa jazdy kat. D i C oraz szkolenie tapicerskie. Maksymalny koszt szkolenia wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

- Ze względu na ograniczoną liczbę środków finansowych prosimy o szybki kontakt zainteresowanych pracodawców, ale także osoby bezrobotne gotowe do podnoszenia swoich umiejętności – apeluje Iwona Woźniak – Bagińska. Zainteresowani  mogą zgłaszać się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy do pok. 113, lub też kontaktować się z telefonicznie pod numerami: 32 771 59 12 lub 32 771 59 17.

W Rudzkim PUP na koniec sierpnia br. zarejestrowanych było 986 osób bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)” na staże skierowanych zostało 209 osób bezrobotnych, natomiast z bonów szkoleniowych skorzystało 5 osób.

Warto podkreślić, że Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prowadzi współpracę z ponad 5 tys. pracodawców, a od stycznia do końca sierpnia br. zgłoszono do urzędu 2364 ofert pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter