Kir Żałobny

Ruda Śląska na konferencji regionów węglowych w Brukseli

Ruda Śląska na konferencji regionów węglowych w Brukseli

Ruda Śląska przedstawi swoje doświadczenia związane z procesem transformacji energetycznej podczas warsztatów dla inwestorów w ramach projektu TRACER, które odbędą się w Brukseli 20 września br. Następnego dnia odbędzie konferencja końcowa projektu, w którym uczestniczy dziewięć europejskich regionów węglowych.

Warsztaty dla inwestorów będą okazją do zaprezentowania nowych pomysłów projektowych od interesariuszy z regionów górniczych w okresie przejściowym, których realizacja powinna przyczynić się do wsparcia zrównoważonego i trwałego wzrostu. Wydarzenie będzie miało format TV Dragons Den (znany również jako „zbiornik rekinów”), gdzie jury oceni potencjał inwestycyjny nowych pomysłów biznesowych. Ruda Śląska przedstawi podczas warsztatów aktualny stan prac nad transformacją terenów po KWK Pokój wraz z koncepcją masterplanu, opracowaną w ubiegłym roku.

Konferencja końcowa przedstawi główne wyniki projektu TRACER w regionach węglowych i otworzy dyskusję z decydentami na temat barier, wyzwań i możliwości transformacji. Możliwości inwestycyjne zostaną omówione z zaproszonymi inwestorami, przedstawicielami instytucji unijnych odpowiedzialnych za fundusze i programy unijne oraz interesariuszami z dziewięciu regionów projektu.

Ogólnym celem projektu TRACER jest wspieranie szeregu regionów intensywnie korzystających z węgla w całej Europie w projektowaniu lub przeprojektowywaniu ich strategii badań i innowacji (R&I) w celu ułatwienia ich przejścia na zrównoważony system energetyczny. W projekt zaangażowanych jest dziewięć regionów europejskich, z czego 6 w państwach członkowskich UE (Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Grecja, Polska, Rumunia), a 3 w krajach spoza UE (Serbia, Ukraina, Wielka Brytania).

Szczegółowe cele TRACER to: wspieranie podmiotów regionalnych (w regionach docelowych) w opracowywaniu strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, w tym rozwoju zdolności publicznych w zakresie badań i innowacji, zgodnie ze strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych UE (plan EPSTE); określenie i wymiana niektórych „najlepszych praktyk”, w tym przemysłowych map drogowych od węgla do nowych technologii i strategii przejściowych dla skojarzonej produkcji ciepła i energii opartej na węglu na niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej i ciepłownictwo; zbadanie odpowiednich wyzwań społecznych w regionach docelowych, w tym niezbędnych potrzeb siły roboczej w zakresie przekwalifikowania; dostarczenie wskazówek podmiotom regionalnym w zakresie dostępu do dostępnych funduszy i programów europejskich oraz sposobów pozyskiwania dodatkowego krajowego współfinansowania publicznego i prywatnego.

Polskę w projekcie reprezentuje Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, natomiast Ruda Śląska jest partnerem nieformalnym, który dzieli się doświadczeniem i nabywa nowe kompetencje, pomocne w przejściu przez proces transformacji energetycznej.

Logo projektru TRACER, napis Tracer Transitions Coal Intensive Regions

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter