Kir Żałobny

Rezolucja w obronie hospicjów

Rezolucja w obronie hospicjów

Stowarzyszenia i fundacje prowadzące hospicja nie będą mogły korzystać z pieniędzy pochodzących z 1 procentowego odpisu od podatku, co bezpośrednio przełoży się na jakość opieki nad osobami paliatywnie i terminalnie chorymi – alarmują rudzcy radni. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przyjęli oni rezolucję wzywającą Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów do usunięcia legislacyjnego bubla.

Problem dotyczy nowej ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku. Zgodnie z nią stowarzyszenia i fundacje, które do tej pory prowadziły działalność leczniczą w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej muszą z dniem 1 lipca 2012 roku przekształcić się w przedsiębiorstwa prowadzące działalność leczniczą.

Rudzcy radni w swojej rezolucji zwracają uwagę, że te wymogi ustawowe pozbawią stowarzyszenia i fundacje dostępu do środków z 1 % odpisu podatkowego. Stracą one status organizacji pożytku publicznego z chwilą kiedy przekształcą się w przedsiębiorstwa. Zgodnie z wymogami ustawy, nie będą już mogły korzystać z tych środków. Pieniądze z 1 proc. odliczenia podatkowego dla wielu placówek hospicyjnych stanowiły istotną pozycję w ich budżetach. Kontrakty z NFZ zabezpieczały wydatki hospicjów w 60 – 80 proc. – Ta sytuacja zmusi hospicja do pobierania opłat od osób paliatywnie chorych za pobyt i leczenie – alarmują rudzcy radni.

„Przepisy rzeczonej ustawy, uznając działalność leczniczą wyłącznie jako działalność gospodarczą, stanowią naruszenie prawa obywateli do swobodnego zrzeszania się w celu prowadzenia działalności leczniczej jako działalności non-profit, a przez to do pomagania ludziom najbardziej potrzebującym, zmagającym się z cierpieniem i chorobą, których jednocześnie nie stać na zakup usług leczniczych” – czytamy w rezolucji Rady Miasta Ruda Śląska. Z wnioskiem w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie „usunięcia niespójności legislacyjnej, która wystąpiła w regulacjach ustawowych kwalifikujących działalność leczniczą organizacji pozarządowych jako działalność gospodarczą” zwróciła się do Rady Miasta prezydent Grażyna Dziedzic. Radni przyjęli dokument jednogłośnie. Wskazują w nim konkretne propozycje zmian legislacyjnych w ustawie o działalności leczniczej. Ich zdaniem powinny one „nie burząc podstawowych założeń ustawy, a w szczególności nie zwalniając organizacji pozarządowych, kościołów i kościelnych osób prawnych z obowiązku wykonywania działalności leczniczej zgodnie z kryteriami wprowadzonymi przez tę ustawę, wyłączyć prowadzoną przez nich działalność leczniczą spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”. Dzięki tym poprawkom prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje hospicja mogłyby dalej korzystać ze statusu organizacji pożytku publicznego.

TREŚĆ UCHWAŁY

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter