Header decorative image
Kir Żałobny

Radni o strategii

Radni o strategii

Prace nad nową strategią rozwoju dla Rudy Śląskiej na finiszu! Po lutowych konsultacjach społecznych dziś z ostateczną wersją projektu dokumentu zapoznali się rudzcy radni. Teraz przez najbliższe dwa tygodnie podczas obrad poszczególnych komisji Rady Miasta zgłaszać będą uwagi i wnioski do dokumentu. Finałem tych prac będzie przyjęcie nowej strategii podczas sesji Rady Miasta pod koniec miesiąca. 

 - Przez ostatnie 11 miesięcy w prace nad nową strategią rozwoju miasta zaangażowanych było setki osób: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji oraz miejskich jednostek. Swój udział w przygotowanie tego dokumentu mieli również radni przed którymi teraz kolejne ważne zadanie, czyli ostateczna akceptacja dokumentu  - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przyjęcie nowej strategii odbędzie się w drodze uchwały Rady Miasta, której projekt znajdzie się w porządku obrad marcowej sesji /27 marca/. Nim radni zdecydują o przyjęciu dokumentu mają czas na zapoznanie się z jego treścią i założeniami. Temu właśnie poświecone było dzisiejsze spotkanie. Radni mieli również okazję do zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami na temat dokumentu oraz metodologii wykorzystanej przy pracy nad nim.

Część radnych skorzystała z tej okazji, dlatego nie zabrakło pytań o zakres danych, które wykorzystywane były przy pracy nad nowa strategią oraz o to, w jaki sposób były one pozyskiwane. Ponadto radny Marek Wesoły zaproponował, by w dokumencie znalazło się odniesienie do wciąż aktualnej strategii miasta do roku 2015, tak żeby było wiadomo co udało się do tej pory zrobić. Natomiast radna Cecylia Gładysz pytała się, czy nowa strategia będzie dokumentem zamkniętymi i czy przewidziane są jej aktualizacje? Obawy te rozwiał wiceprezydent Pierończyk: - W zasadach wdrożenia strategii określone będą zakresy czasowe, kiedy będzie odbywał się tzw. przegląd dokumentu, podczas którego analizowana będzie jego treść pod kątem aktualnej rzeczywistości. Chcemy, żeby odbywało się to nie rzadziej niż co 4 lata. Ponadto w przypadku istotnych zmian w otoczeniu, które będą miały wpływ na zapisy w strategii również będzie możliwa aktualizacja dokumentu – informował.

Przewrotne pytanie zadał radny Józef Osmenda:  - A co jeśli ktoś w naszym mieście zada pytanie po co ta strategia?  Tu odpowiedzi udzielił Jacek Dębczyński, prezes firmy ResPublic, która wspomagała władze miasta w pracach nad Strategią rozwoju miasta na lata 2014-2030. – Strategia to realne narzędzie zarządzania miastem. Nie wyobrażam sobie, by jakiekolwiek miasto ponad stu tysięczne nie posiadało takiego dokumentu. Strategia to przepustka po środki Unii Europejskiej, to również głos mieszkańców na temat tego, jak wyglądać ma ich miasto w przyszłości – podkreślał.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna dyskusję radnych nad projektem strategii. Przez najbliższe dwa tygodnie podczas obrad komisji Rady Miasta zgłaszać będą uwagi i wnioski do dokumentu. Finałem tych prac będzie przyjęcie nowej strategii podczas sesji Rady Miasta 27 marca. 

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Wzięło w nich udział ponad 4,5 tys. mieszkańców miasta. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społeczno - gospodarczej miasta oraz przeprowadzenie warsztatów z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej. Na jego podstawie powstał projekt strategii, do którego w grudniu ubiegłego roku swoje uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Natomiast  na przełomie stycznia i lutego 2014 r. odbyły się w mieście konsultacje społeczne, podczas których rudzianie mogli wypowiedzieć się, które z celów zapisanych w dokumencie mają być ich zdaniem realizowane w pierwszej kolejności.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska prowadzone są w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter