Kir Żałobny

Pierwsze projekty złożone

Pierwsze projekty złożone

Cztery wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, na łączną kwotę 186 mln złotych, złożyły w pierwszych dwóch miesiącach tego roku władze Rudy Śląskiej. W ten sposób miasto chce dostać pieniądze na budowę trasy N-S, Traktu Rudzkiego oraz realizację dwóch projektów związanych z budową oświetlenia. Magistrat ma już przygotowane wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji. Zostaną one złożone w terminie najbliższych kilku tygodni.

- Zamierzamy maksymalnie wykorzystać możliwości, które dają nam fundusze unijne oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przygotowywaliśmy się kilka lat, by sięgnąć po te środki – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Najważniejszym projektem, na który władze Rudy Śląskiej starają się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, jest budowa dwóch odcinków trasy N-S. Mowa tu o obecnie budowanym odcinku od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli oraz kolejnym odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota. Całkowita wartość tego projektu to ponad 174 mln zł, a wnioskowana przez miasto kwota to blisko 136 mln zł. Wniosek uzyskał już pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na kwiecień br. – Jest to potężna inwestycja, którą na chwilę obecną realizujemy z własnych środków. Dzięki łagodnej zimie budowę aktualnego odcinka, którą rozpoczęliśmy w czerwcu ubiegłego roku, udało się już zrealizować w ponad 50 procentach. Na tę inwestycję wydaliśmy już blisko 28 mln zł – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Kolejne dwa złożone wnioski dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego. Zakres tych projektów obejmuje ulice: Bielszowicką, Konstytucji, Żelazną, Tołstoja, Macieja, Kościelną, Ustronną, Niedurnego, Obrońców Westerplatte, Weteranów i Gen. Hallera. Całkowita wartość tych dwóch projektów to ponad 2,5 mln zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie wynosi 2,1 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na lipiec br.

Ostatnim i „najświeższym” wnioskiem, który został złożony przez władze miasta, jest projekt pn. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska”. Przewiduje on, że w ciągu 3 lat powstanie w mieście trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią w dwóch centralnych dzielnicach miasta. - Trasa wykonana zostanie w taki sposób, aby można nią było nie tylko spacerować, ale również przemieszczać się na rowerze lub biegając, a w części również poruszać się na rolkach – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. Oprócz wytyczenia i wykonania trasy niezwykle ważna z punktu widzenia całego projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przez którą przebiegać będzie Trakt Rudzki. Chodzi tu o odnowienie parków, skwerów oraz zagospodarowanie hałd poprzemysłowych.

Całość inwestycji ma kosztować ok. 8,3 mln zł. Większość tej kwoty miałoby stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. – Złożony przez nas wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie teraz konkurował z innymi, złożonymi przez samorządy z całego kraju. W pierwszym konkursie, który rozstrzygnięty zostanie w sierpniu, do rozdysponowania jest 40 mln zł. Później odbędą się jeszcze dwa kolejne, których łączna pula wyniesie 100 mln zł – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Jakie kolejne wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w najbliższych tygodniach? – Wnioski, które zostaną złożone w marcu, będą dotyczyły m.in. budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Chcemy na ten cel pozyskać blisko 2,4 mln zł – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Pierwszy z projektów dotyczy wykonania źródeł odnawialnych z energii słonecznej na basenach krytych w Rudzie oraz Nowym Bytomiu, a także hali sportowej w Orzegowie. Natomiast drugi polega na pozyskaniu dofinansowania na budowę instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w Rudzie Śląskiej. – Chcemy zdobyć środki na wykonanie ok. 50 takich instalacji. Gdyby to się udało, mieszkańcy, którzy zdecydowaliby się wziąć udział w tym programie, mogliby liczyć nawet na 85 proc. dofinansowania inwestycji – wyjaśnia Krzysztof Mejer.  

Również w marcu miasto zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie w kwocie ponad 14 mln zł termomodernizacji budynków 8 placówek oświatowych. Chodzi tu o takie placówki jak: Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 7, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 oraz miejskie przedszkola nr 25, 30, 31 i 43. Ponadto poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej miasto zamierza poddać termomodernizacji kilka budynków użyteczności publicznej i chce na to pozyskać kwotę blisko 2 mln zł. Tutaj również termin składania wniosków upływa w marcu tego roku.

Ponadto do 4 kwietnia miasto zamierza złożyć kolejne trzy wnioski, tym razem dotyczące dofinansowania wyposażenia sal do nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, modernizacji pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz adaptacji i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Oprócz środków unijnych władze Rudy Śląskiej starają się również pozyskać inne fundusze na realizację inwestycji w mieście. I tak w styczniu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa złożony został wniosek o dofinansowanie w wysokości 1,37 mln zł budowy mostu w ciągu ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego. Wnioskowana kwota stanowi 50 proc. wartości inwestycji.

Ponadto w Urzędzie Marszałkowskim złożone zostały trzy wnioski o wpisanie do Wojewódzkiej Bazy Sportowej prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego trzech tegorocznych inwestycji w infrastrukturę sportową, mianowicie: budowy kompleksu boisk w Parku Strzelnica, budowy sali gimnastycznej przy SP 14 oraz budowy trzech torów typu pumptrack przy rudzkich szkołach i toru rowerowego na terenie ośrodka Burloch. - Wpisanie tych inwestycji do bazy jest podstawą do tego, by starać się o środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na ich realizację. Możemy dzięki temu uzyskać maksymalnie 33-procentowe dofinansowanie. Dodatkowo z ministerstwa będziemy starać się o pieniądze na dotację do budowy boiska lekkoatletycznego w naszym mieście – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.  

Przypomnijmy, że władze miasta zamierzają ze środków unijnych na lata 2014 – 2020 pozyskać ponad 320 mln zł. Dodatkowo na lata 2016 – 2018 Ruda Śląska zaciągnie kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie ponad 300 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na inwestycje. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest niezwykle ważny w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy. – Dopiero w drugiej połowie 2015 roku rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków na realizację projektów unijnych na lata 2014-2020. Powoli wchodzimy w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla wiceprezydent Mejer. – Przypominam, że w ubiegłym roku przyznane zostały nam środki unijne jeszcze z programów na lata 2007 – 2013 za inwestycje już zrealizowane. Dlatego często, żeby dostać pieniądze, trzeba je najpierw wyłożyć z miejskiej kasy - dodaje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter