Header decorative image
Kir Żałobny

Nowoczesne pracownie do nauki zawodu

Nowoczesne pracownie do nauki zawodu

Rudzcy uczniowie mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań. Sale powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie uczniowie kształcą się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień. Zmodernizowane i wyposażone zostały też 3 pracownie do praktycznej nauki zawodu w branży elektrycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej w CKPiDZ. Na projekty inwestycyjne i szkoleniowe w rudzkich szkołach zawodowych władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 3 mln zł. Kolejny milion dołożony został z budżetu miasta.

- Stawiamy przede wszystkim na dzieci i młodzież. Cieszę się, że powstają nowe kierunki kształcenia, a my możemy zaopatrzyć uczniów w potrzebny sprzęt i zaplecze. Staramy się, by rudzkie technika i szkoły branżowe były dobrze wyposażone. To przyciąga do nich młodzież, która chce uczyć się w dobrych warunkach – powiedziała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Pozyskane dofinansowanie dotyczy czterech projektów. Dwa z nich - „Absolwent z atrakcyjnym zawodem” oraz „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień” – to tzw. projekty miękkie, czyli dotyczące szkoleń. Ich koszt wyniesie ok. 1,5 mln zł. Z kolei realizacja dwóch projektów inwestycyjnych powinna zamknąć się w kwocie ok. 2,8 mln zł.

Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł, z czego 270 tys. zł pochodzić będzie z dofinansowania. Jego wykonanie stworzyło warunki do nauki zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień dla 25 uczniów.

Z kolei na program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 miasto otrzymało ponad 320 tys. zł. W ramach tego projektu realizowane jest doradztwo edukacyjno – zawodowe, staże zawodowe oraz kursy certyfikowane dla wychowanków. Nauczyciele placówki uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach czy szkoleniach. – Uczniowie mają przede wszystkim zapewnioną naukę zawodu w budynku szkoły, a dodatkowo pracownie mogą w przyszłości posłużyć jako stanowisko egzaminacyjne w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, którego w województwie brakuje – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Wkład własny na realizację projektu wyniósł niecałe 19 tys. zł.

Inwestycje zostały w części przeprowadzone również w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Zmodernizowane i wyposażone zostały tam 3 pracownie do praktycznej nauki zawodów w branży elektrycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej. W trakcie realizacji pozostają pracownie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracownia handlowa. Całkowita wartość tych inwestycji wyniesie blisko 2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych.

Nowe inwestycje również otworzą możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKPiDZ. – Na realizację tych potrzeb pozyskaliśmy kolejne 1,2 mln zł, a wkład miasta wyniesie ok. 62 tys. zł – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM. Z projektu skorzysta ok. 150 uczniów kształcących się m.in. w takich zawodach, jak technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, ślusarz, operator obrabiarek skrawających czy technik pojazdów samochodowych. – Pracownie specjalistyczne zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach, na które istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców – podkreśla naczelnik Piecko. Z projektu skorzysta również 26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyskają możliwość podniesienia kompetencji.

Projekty dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 12.2.1 infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT oraz Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 15 szkół zawodowych. Jest to 6 techników, w których uczy się 1527 uczniów, 7 branżowych szkół I stopnia liczących 176 uczniów, 18 oddziałów zasadniczych szkół zawodowych liczących 353 uczniów, 1 szkoła przysposabiająca do pracy z 25 uczniami oraz szkoła muzyczna II stopnia z 82 uczniami. Spośród kierunków zawodowych wybieranych przez uczniów największą popularnością cieszy się technik informatyk, logistyk oraz klasy wielozawodowe.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter