Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe możliwości za unijne środki

Nowe możliwości za unijne środki

Nowoczesne laboratorium geodezyjne zostanie jeszcze w tym roku uruchomione w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej. Władze parku prowadzą rozmowy z Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą na temat realizacji wspólnych projektów badawczych.

Pomysł utworzenia laboratorium narodził się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy Zarząd Parku zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.3 – Transfer technologii i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Złożony wniosek znalazł się ostatecznie w gronie 18 projektów, które otrzymają unijne wsparcie. Tym sposobem zarząd spółki, w której miasto ma ponad 83 proc. udziałów, na początku lipca podpisał umowę o dofinansowanie, które wynieść ma 153 tys. zł. Wartość całego projektu wynosi 221 tys. zł. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić dostawcę urządzeń pomiarowych.

Uruchomienie laboratorium umożliwi nam świadczenie nowych usług z zakresu pomiarów geodezyjno-kartograficznych oraz skanowania przestrzennego. Pozwoli to tym samym podnieść konkurencyjność naszego parku na tle innych tego typu instytucji, co było jednym z założeń projektu – podkreśla Ewelina Mecner ze Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Pracownia, która ma powstać w parku, wyposażona zostanie m.in. w skaner laserowy. Z uwagi na wysokie koszty urządzenia, w chwili obecnej niewiele firm geodezyjnych dysponuje takim narzędziem. Przewaga skanera nad innymi technikami pomiaru wynika z wysokiej prędkości rejestracji, wysokiej dokładności geometrycznej, jak również z możliwości wykonywania pomiarów bez konieczności bezpośredniego kontaktu z urządzeniem, co powoduje, że zapotrzebowanie na takie usługi jest duże.

Oprócz skanera w laboratorium znajdzie się również specjalistyczne urządzenie pomiarowe funkcjonujące w oparciu o technologię GPS. Dzięki niemu geodeci mogą wyznaczyć pozycję w każdych warunkach atmosferycznych, w dowolnym miejscu na Ziemi. Techniki te są dzisiaj ogromną konkurencją dla tradycyjnych, mniej dokładnych, a przede wszystkim znacznie droższych pomiarów geodezyjnych.

Z usług laboratorium korzystać będą mogły firmy budowlane, architektoniczne, geodeci oraz osoby prywatne poszukujące na rynku takich usług. Powstanie laboratorium pozwoli rudzkiej spółce także na zacieśnienie współpracy z uczelniami technicznymi - Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Podjęte już rozmowy dotyczą m.in. wykorzystania terenowego laboratorium geodezyjnego do realizacji wspólnych projektów badawczych.

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny powstał w 2004 r. na terenach po byłej KWK „Wawel” w Rudzie Śląskiej czy KWK „Polska” w Świętochłowicach. Ponad 83 proc. udziałów w tej spółce posiada gmina Ruda Śląska. Od 2008 r. na terenie parku funkcjonuje Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - "Architektura i Budownictwo", który skupia firmy działające w branży architektury, budownictwa i geodezji. Obecnie na terenie Parku działa 30 firm zatrudniających około 300 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter