Kir Żałobny

Na poważnie o zwierzakach

Na poważnie o zwierzakach

Przedstawiciele schronisk dla zwierząt, służb mundurowych, katowickiego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach wzięli dziś w Rudzie Śląskiej udział w konferencji pt. „Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt”. Organizatorem wydarzenia było rudzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.

- Celem konferencji było wyjaśnienie i usystematyzowanie problematyki związanej z prawnymi aspektami dotyczącymi opieki i ochrony zwierząt w rozumieniu obowiązków nałożonych na gminy,   a także omówienie kompetencji odpowiednich służb w zakresie ich realizacji, np. nakładania kar i mandatów – tłumaczy Beata Drzymała – Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Problemy poruszane podczas konferencji to m.in. kwestia podejmowania interwencji dot. zwierząt, kompetencji poszczególnych służb mundurowych, świadczenia opieki nad zwierzętami, np. ptakami, procedura wywłaszczania zwierząt przez prezydenta miasta, obowiązkowe szczepienia przeciw wściekliźnie.

Warto przypomnieć, że Straż Miejska realizuje przede wszystkim zadania z zakresu utrzymania porządku na terenie miasta, do czego należy m.in. kontrola gospodarstw domowych i przestrzegania przepisów przez właścicieli zwierząt domowych. Policja ma prawo wejść na posesję, na której dochodzi do przestępstwa wobec zwierzęcia, Straż Miejska takiego prawa nie ma. - Znęcanie się nad zwierzętami, zgodnie z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt jest przestępstwem. Kompetencje w ściganiu sprawcy bądź sprawców takiego czynu ma Policja – mówi Marek Partuś, komendant SM. - Niemniej jednak strażnik ma obowiązek zareagować w przypadku uzyskania takiej informacji, bądź jeżeli sam jest jej świadkiem. W dalszej kolejności sprawa ta przekazywana jest Policji – zaznacza.

Fakt popełnienia wykroczenia można zgłosić bezpośrednio u dyżurnego Straży Miejskiej lub dzwoniąc na bezpłatny numer 986. Interwencje można również przekazywać strażnikom w terenie, a jeśli sprawa nie jest bardzo pilna można ją przekazać za pomocą poczty elektronicznej pisząc na email: straz@rudaslaska.pl.  Dowody w postaci zdjęć nie są konieczne. Pomagają jednakże w przypadku wątpliwości czy też niejasnej sytuacji. Jeśli sprawca czynu nie zostanie złapany na „gorącym” uczynku i nie przyzna się do popełnienia wykroczenia osoba zgłaszająca musi liczyć się z wezwaniem do Straży Miejskiej gdzie zostanie przesłuchana w charakterze świadka. Jeśli jesteśmy świadkiem przestępstwa wobec zwierząt zgłaszamy je pod numer 112 lub 997.

W roku 2016 w ramach akcji „Pies” nałożono 154 mandaty karne, udzielono 111 pouczeń i skierowano 18 wniosków o ukaranie. Straż Miejska przesyła również informacje do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska dotyczące tych właścicieli psów, którzy nie uiszczają obowiązkowego podatku za swojego czworonoga. Z kolei w przypadku podjęcia interwencji gdzie został pogryziony człowiek informacja przekazywana jest do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który kieruje psa na obserwację pod kątem wykluczenia wścieklizny.

Wysokość mandatu karnego zależy od popełnionego wykroczenia. Za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia mandat wynosi od 50 do 250 zł, za drażnienie i płoszenie zwierząt przez co stają się niebezpieczne grozi kara od 250 do 500 zł, za szczucie psem człowieka czy wypuszczanie luzem psa w lesie można zostać ukaranym mandatem od 20 do 500 złotych. Niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta również kosztuje od 20 do 500 zł.

- W związku z rozwojem miast, rozbudową infrastruktury drogowej, urbanizacją nowych terenów oraz wzrostem liczby zwierząt towarzyszących człowiekowi, żyjących w miastach, rodzi się wiele nowych problemów – mówi Beata Drzymała – Kubiniok. - Inne problemy dotyczą psów, inne kotów w tym wolno żyjących, inne ptaków czy dzikich zwierząt żyjących w pobliżu aglomeracji miejskiej. Borykają się z nimi władze samorządowe, organizacje ochrony zwierząt, mieszkańcy miast i same zwierzęta – podkreśla. Problemy dotyczą m.in. zwierząt leśnych wdzierających się zbyt blisko siedzib ludzkich, ptaków znajdowanych przez mieszkańców na terenie miast, opieki nad wolno żyjącymi kotami czy wyprowadzania psów (psie wybiegi, spuszczanie ze smyczy, sprzątanie odchodów, uciążliwości związane z lękiem separacyjnych zwierząt, trzymanie psów na uwięzi, wypuszczanie psów bez opieki ).

W ubiegłym roku do rudzkiej „Fauny” przyjęto ogółem prawie tysiąc zwierząt. Najwięcej, bo 670, było psów, natomiast kotów – 264. Przyjmowano zwierzęta głównie z terenu Rudy Śląskiej, ale również z Łazik Górnych, Orzesza, Wyr czy Ornontowic. Do adopcji oddano 648 zwierząt, a 280 odebrali właściciele. Pogotowie Interwencyjne TOZ „Fauna” wykonało również 974 interwencji, w tym 80 w celu sprawdzenia warunków bytowych zwierząt. Na koniec maja br. w schronisku przebywało 75 psów i 17 kotów. – Ciągle potrzebujemy karmy i wszelakich akcesoriów dla zwierząt, środków czystości czy dezynfekcyjnych – wylicza Beata Drzymała - Kubiniok. - Rozpoczynamy również kolejne inwestycje na terenie schroniska, więc będą potrzebne materiały budowlane i wykończeniowe. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy mogą pomóc nam, a przede wszystkim zwierzętom – apeluje.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter