Header decorative image
Kir Żałobny

Likwidacja starych pieców z dofinansowaniem

Likwidacja starych pieców z dofinansowaniem

Termomodernizacje budynków z Rudy Śląskiej z szansą na dopłaty! W rudzkim magistracie trwa nabór zgłoszeń do programu ograniczania smogu. Dzięki temu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły sięgnąć po pieniądze, które Unia Europejska przeznaczyła na likwidacją starych pieców wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej i ociepleniem budynków wielorodzinnych.

Przedostawanie się do atmosfery zanieczyszczeń z domowych pieców i lokalnych kotłowni to jeden z największych problemów, z jakimi muszą mierzyć się samorządy województwa śląskiego. Wciąż około 40 proc. zanieczyszczeń powietrza w całym kraju koncentruje się właśnie na Śląsku i to pomimo, że na programy ograniczania niskiej emisji wydaje się setki milionów złotych.

Szansą na rozbrojenie „ekologicznej bomby” ma być „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel otrzyma on z unijnej kasy 3 mld zł. - Zdecydowaliśmy się zgłosić Rudę Śląską do programu dofinansowań, ponieważ daje on realne korzyści dla mieszkańców - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Dzięki wymianie starych pieców oraz termomodernizacji mieszkańcy zyskują nie tylko perspektywę czystszego powietrza, ale także mniejsze rachunki za ogrzewanie, atrakcyjny wygląd budynków, poprawę ich stanu technicznego i podwyższenie komfortu mieszkań. Ponadto termomodernizacja wpływa na wzrost wartości rynkowej nieruchomości - zauważa.

Program będzie realizowany do 2020 roku i będzie obejmował dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nieemisyjne, przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, ograniczaniem ilości zużywanego paliwa, termomodernizacją obiektów, przyłączeniami budynków do sieci ciepłowniczej czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Aktualnie WFOŚiGW prowadzi rozeznanie, ile spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest zainteresowanych dofinansowaniem w tej formule. Dlatego też zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z terenu Rudy Śląskiej proszeni są o kontakt z Wydziałem Rozwoju Miasta w rudzkim magistracie (tel. 32 244 90 00 wew. 3062, e-mail: fundusze@rudaslaska.pl).

Dofinansowanie ma obejmować kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podłączeniem ich do sieci ciepłowniczych, budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła i likwidacją dotychczasowych indywidualnych przestarzałych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Dotację będzie można również uzyskać na budowę budynków użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii. Ponadto dofinansowywane mają być inwestycje związane z budową, rozbudową lub modernizacją sieci ciepłowniczych oraz współpracujących z tymi sieciami urządzeń lub instalacji służących do odbioru ciepła. Szczegółowy wykaz zadań, do których będzie można otrzymać dotację, dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rudzkie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą się mogły starać o środki z Funduszu m.in. dzięki opracowywanemu przez miasto Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej. - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to pierwszy krok do możliwości skorzystania z unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. - Gminy, które opracują i wdrożą takie plany, są traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - dodaje.

Potrzeby cieplne miasta Ruda Śląska zaspokajane są w większości z systemów ciepłowniczych, tj. w ok. 62,9%, jednakże znaczący udział mają również kotłownie lokalne i indywidualne zasilane paliwem węglowym, tj. ok. 27,3%. Budownictwo mieszkaniowe w znaczący sposób zaopatrywane jest przy wykorzystaniu ciepła sieciowego (ok. 51% zapotrzebowania na moc cieplną budownictwa mieszkaniowego ogółem), ale jednocześnie ponad 1/3 zapotrzebowania na ciepło jest zaspokajane jeszcze przez spalanie węgla (41,4%). Odbiorcy ciepła z terenu miasta zaopatrywani są m.in. ze 134 zinwentaryzowanych kotłowni lokalnych (w tym 38 kotłowni lokalnych należących do PEC) oraz szeregu kotłowni indywidualnych i indywidualnych ogrzewań piecami kaflowymi lub grzejnikami zasilanymi energią elektryczną, a także innymi sposobami – z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy kominków.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter