Header decorative image
Kir Żałobny

Gimnazjalne zmagania start!

Gimnazjalne zmagania start!

1159 uczniów klas III gimnazjów przystąpiło dzisiaj do egzaminu. To pierwszy tak poważny egzamin w życiu młodych ludzi. – Mam nadzieję, że z tej liczby wszyscy podejmą to wyzwanie i zaliczą egzamin pozytywnie. Wszystkim życzę powodzenia i mocno trzymam kciuki – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Zmagania egzaminacyjne potrwają trzy dni.


Ponad 360 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum z 7 tysięcy polskich szkół rozpoczęło dzisiaj swój pierwszy egzamin. Również w Rudzie Śląskiej w 19 gimnazjach ponad 1000 uczniów rozpoczęło zmagania. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Dzisiejsza część składała się z 60-minutowego egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie młodzież przystąpiła do 90-minutowego egzaminu z języka polskiego. - Wydaje mi się, że ta pierwsza część nie była specjalnie trudna. Było kilka trudniejszych zadań, ale nie było to coś, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić – mówił po pierwszej części egzaminu Mateusz Piekarski z Gimnazjum nr 11. – Dużo pytań było z zakresu historii starożytnej. Było też polecenie, by dopasować dane wydarzenie historyczne do daty na osi czasu, albo ułożyć w kolejności powstania zabytki – wymieniały  Monika Fuchs, Natalia Klujewska i Natalia Skała – Przygotowywaliśmy się do egzaminu podczas kółek organizowanych w szkole, sporo rzeczy przeglądaliśmy też samodzielnie – mówiły.

Jutro egzamin obejmie wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki. W czwartek odbędzie się część dotycząca języka nowożytnego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. – W naszym gimnazjum zdecydowana większość uczniów będzie pisała egzamin z języka angielskiego, ale jest też kilkoro osób, które wybrały język niemiecki – mówi Damian Pajonk, dyrektor Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej.

Egzamin ma w całości formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Dlatego egzaminu nie można nie zdać, ale od jego wyniku zależy do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej trafią uczniowie we wrześniu. – W naszej szkole do egzaminu przystąpili wszyscy spośród 70 uczniów trzecich klas – mówi Damian Pajonk.

W bieżącym roku szkolnym do rudzkich gimnazjów uczęszcza 1216 uczniów klas III, z których 1159 powinno przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. – Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – wyjaśnia Aleksandra Piecko naczelnik Wydziału Oświaty. – Poza tym nie muszą do niego przystępować laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych czy konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Dyrektor komisji okręgowej może zwolnić także uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz uczniów, którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie zasadniczym. W roku 2014 do egzaminu w terminie kwietniowym przystąpiło 1251 uczniów klas III spośród 1357 zapisanych w rudzkich gimnazjach.

- Bez wątpienia ten egzamin nie należy do łatwych – mówi dyrektor Damian Pajonk. – To swoisty maraton, sprawdzenie wiedzy, którą się nabywa nie tylko przez trzy lata gimnazjum, ale jeszcze podczas 6 lat szkoły podstawowej. Egzamin nie obejmuje tylko podstawy programowej, która jest w gimnazjum, ale także wiedzy i umiejętności ze szkoły podstawowej. - Czas trwania egzaminów na pewno powoduje zmęczenie psychiczne, a ilość przedmiotów niewątpliwy stres – podkreśla Damian Pajonk.

Pierwsze egzaminy gimnazjalne zostały przeprowadzone po reformie szkolnictwa w 2002 roku, wtedy jednak dotyczyły tylko przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Część językowa została wprowadzona w 2010 roku. Od 2012 roku tą część egzaminu podzielono na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter