Header decorative image
Kir Żałobny

Dowody osobiste po nowemu

Dowody osobiste po nowemu

1 marca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych. Zmienia się nie tylko wzór dowodu, ale również procedura jego wydawania. Nie ma jednak potrzeby wymiany aktualnych dokumentów – zachowują one ważność do wskazanego w nich dnia.

Z nowego dowodu osobistego zniknie część danych, które można tam znaleźć obecnie. Nie będzie już tam informacji o kolorze oczu i wzroście, adresu zameldowania ani skanu podpisu posiadacza. - Oznacza to, że zmiana miejsca zamieszkania nie będzie już powodowała konieczności wymiany dowodu – mówi Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich rudzkiego magistratu. Pojawią się nowe zabezpieczenia, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby.

Uproszczony zostanie też wniosek o wydanie dowodu. Z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że wypełniający nowy formularz popełniają pięć razy mniej błędów. Instrukcja będzie lepiej wyeksponowana, napisana prostym językiem i przedstawiona graficznie.

Niemniej istotne są zmiany w procedurze wydawania dowodów. – Przede wszystkim wniosek będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od zameldowania, z zastrzeżeniem, że dokument będzie do odbioru w tym samym miejscu – tłumaczy Bożena Kurpanik. Wniosek można będzie też złożyć drogą elektroniczną. Również zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego będzie można dokonać bądź osobiście, bądź drogą elektroniczną.

Do wniosku nie trzeba będzie już dołączać akt stanu cywilnego. – Obecnie osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Rudą Śląską musiały dostarczyć nam odpis skrócony aktu urodzenia, a osoby, które zawarły związek małżeński poza Rudą Śląską – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – wylicza Bożena Kurpanik.

Dla osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć jeden rodzic (poprzednio oboje) lub opiekun prawny. Dowody osobiste wydane nieletnim powyżej 5. roku życia będą ważne przez okres 10 lat (poprzednio 5 lat). Do wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie się dołączało jedną fotografię, a nie dwie jak dotychczas. Fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia.

Co istotne, nie ma potrzeby wymiany posiadanych aktualnie dowodów osobistych. - Zachowują one ważność do dnia wskazanego w dowodzie – podkreśla Bożena Kurpanik. W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w roku 2005. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem jego ważności. Warto o tym pamiętać, ponieważ dokument zostanie unieważniony w rejestrze dowodów osobistych w dniu upływu terminu jego ważności. Wydanie dowodu jest bezpłatne.

W 2014 roku Urząd Miasta Ruda Śląska wydał ponad 20 tysięcy dowodów osobistych.

[Grafika: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter