Kir Żałobny

Co nowego w oświacie?

Co nowego w oświacie?

Kondycja współczesnego szkolnictwa, rola nauczycieli w procesie edukacyjnym, nowoczesne metody oceniania, stosowanie w praktyce neurodydaktyki – to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone w trakcie konferencji „Dydaktyczne inspiracje”. Odbędzie się ona 4 marca /piątek/ od godz. 8.30 w sali sesyjnej rudzkiego magistratu. Wykład inaugurujący wygłosi prof. Tadeusz Sławek. Zapisy do udziału w konferencji przyjmowane są do 2 marca br. w sekretariacie Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej.

- Prelekcje dotyczyć będą problematyki związanej ze współczesną edukacją i zmianami, jakie w niej zachodzą – mówi Wojciech Kołodziej, dyrektor gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej. – Wykłady będą głosem w dyskusji o kondycji polskiego szkolnictwa oraz o kierunkach, w jakich powinno się ono rozwijać – tłumaczy.

Wykład otwierający konferencję wygłosi prof. Tadeusz Sławek. Prelekcja będzie dotyczyć kondycji współczesnego szkolnictwa oraz roli nauczyciela w procesie edukacyjnym. Z kolei dr Marek Kaczmarzyk wygłosi wykład dotyczący neurodydaktyki, najnowszego trendu we współczesnej edukacji. Wykładowca przedstawi wpływ procesów neurobiologicznych na proces dydaktyczny.

Joanna Piasta – Siechowicz, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie i redaktor Wydawnictwa ZNP, wygłosi prelekcję dotyczącą autorskiego pomysłu „oceniania w dialogu”. Jest to ocenianie innowacyjne, oparte na koncepcji oceniania kształtującego, dzięki któremu uczeń oraz jego rodzice otrzymują szczegółową informację dotyczącą zarówno postępów w nauce jak i ewentualnych braków, koniecznych do uzupełnienia.

O nowoczesnych metodach aktywizowania uczniów opowie Joanna Kampa, nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej. – Myślę, że nauczycieli szczególnie zainteresuje kwestia zastosowania we współczesnej edukacji tzw. TiK-ów, czyli  Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych – mówi prelegentka.

- Konferencja będzie miała formułę warsztatową, więc udział w niej będzie dobrą okazją do wymiany myśli i poglądów w szerszym gronie rudzkich pedagogów – podkreśla dyrektor Wojciech Kołodziej. - Mam nadzieję, że dla wielu nauczycieli to spotkanie stanie się inspiracją do indywidualnych poszukiwań własnych, nieprzetartych, innowacyjnych ścieżek dydaktycznych – dodaje.

W konferencji może wziąć udział 90 osób. Jej organizatorem jest Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej im. Jana Pawła II. - Jest to druga edycja konferencji. Pierwsza spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem środowiska nauczycielskiego. Entuzjastyczne reakcje pedagogów zainspirowały nas do tego, by powtórzyć spotkanie warsztatowe – mówi Wojciech Kołodziej. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są pod numerem: 32 242 65 23.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter