Header decorative image
Kir Żałobny

20 lat rudzkiego OPDziR

20 lat rudzkiego OPDziR

Rudzki Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie obchodzi 20-lecie działalności. Obecnie w placówce przebywa 68 wychowanków w wieku od 7 do 19 lat. Ośrodek prowadzi siedem mieszkań socjalizacyjnych. Każde z nich dysponuje 10 miejscami. – Mieszkania socjalizacyjne powstały w Rudzie Śląskiej jako pierwsze w Polsce – przypomniała podczas dzisiejszego jubileuszu prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, że tworzycie wyjątkowe miejsce i z całego serca dziękuję za wasze zaangażowanie i pracę – dodała.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, zapewniającą całodobową opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. Dzieci przebywające w placówce utrzymują kontakt z rodzicami, osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. - Jeśli jest to możliwe, podejmujemy działania w kierunku  powrotu dziecka do rodziny naturalnej – podkreśla Janina Szwedka, dyrektor Ośrodka. - Wspólnie z asystentem i pracownikiem socjalnym opracowywany i realizowany  jest plan pomocy dziecku i rodzinie. Jeśli powrót do rodziny nie jest możliwy, to zmierzamy do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej – wyjaśnia.

- Najbardziej niesamowite jest to, że pracownicy Ośrodka nie znają zwrotu „nie da się” – mówił Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Ilekroć zwracamy się z prośbą o pomoc dla dziecka, czasem w nocy czy w dzień wolny od pracy, nigdy nie spotkaliśmy się z odmową – podkreślił.


Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie prowadzi siedem mieszkań socjalizacyjnych, po dwa w Bielszowicach, Wirku i Bykowinie oraz jedno w Rudzie. Każde z nich dysponuje 10 miejscami. Ideą powstania placówki w takiej formie było utworzenie małych grup wychowawczych, które dają możliwość utrzymania bliskich więzi z wychowawcami, pozostałymi wychowankami, nierozdzielania rodzeństwa i zapewnienie warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych.


Obecnie w placówce ogółem przebywa 68 wychowanków w wieku od 7 do 19 lat. – Najczęściej są to dzieci i młodzież między 12. a 16. rokiem życia. Staramy się stworzyć im odpowiednie warunki, aby mogły rozwijać się i uczyć nowych umiejętności przydatnych później w samodzielnym życiu -  wyjaśnia Janina Szwedka. – Współpracujemy również z rodzicami naszych wychowanków. Wielu z nich pracuje nad rozwiązaniem swoich problemów i dąży do połączenia rodziny – dodaje. Rodzice mogą odwiedzać swoje pociechy i uczestniczyć w ich codziennym życiu.


Wychowankowie mogą przebywać w placówce również po ukończeniu 18-tego roku życia, jeśli kontynuują naukę. Część z nich decyduje się opuścić placówkę i usamodzielnia się
w tzw. mieszkaniu chronionym. Są też tacy, którzy decydują się wrócić do domu rodzinnego. Aktualnie w placówce pozostało 6 wychowanków, którzy osiągnęli pełnoletniość. – Cieszę się, że nasi wychowankowie, którzy są już dorośli, założyli swoje rodziny, pracują i odnoszą sukcesy – podkreśla dyrektor Szwedka.

Ośrodek ma ambitne plany na przyszłość. – Niedawno otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 50 tys. złotych w konkursie "Domy Pozytywnej Energii" Grupy Tauron, za którą będziemy mogli kupić nowe meble. Planujemy też zakup rowerów i komputerów – wymienia Janina Szwedka. – Dzieci marzą również o wycieczce do Warszawy, która mam nadzieję wkrótce dojdzie do skutku – mówi. Działalność OPDziR wspiera wiele rudzkich organizacji pozarządowych, związki zawodowe, a także osoby prywatne.

W ciągu 20 lat Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zmieniał zakres swojej działalności. W strukturze Ośrodka działały cztery świetlice socjoterapeutyczne obejmujące pomocą dzieci zagrożone np. niedostosowaniem społecznym, punkt konsultacyjny dla rodzin oferujący pomoc psychologiczną, „niebieski pokój” służący do bezpiecznych przesłuchań dzieci doświadczających przemocy, placówka interwencyjno – socjalizacyjna zapewniająca dzieciom całodobową opiekę. W związku z koniecznością dostosowania struktury do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów Ośrodek w 2013 r. przekształcił się w placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Pełni zadania placówki socjalizacyjnej oraz interwencyjnej. Część zadań przejęły inne instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w mieście.


Warto wspomnieć, że na terenie miasta funkcjonuje zarówno instytucjonalna, jak  i rodzinna piecza zastępcza. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz Placówka Socjalizacyjna - Ośrodek Święta Elżbieta, która dysponuje 24 miejscami dla dzieci, tworzą instytucjonalną pieczę zastępczą. Kolejnymi placówkami funkcjonującymi na terenie  Rudy Śląskiej są 3 Rodzinne Domy Dziecka, w których łącznie przebywa  25 dzieci. Miasto prowadzi także placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Ustroniu Nierodzimiu – Ośrodek Wychowawczo – Rehabilitacyjny „Święta Rodzina”, która może przyjąć 10 dziewcząt z miasta Ruda Śląska. Z kolei rodzinna piecza zastępcza to 134 rodziny zastępcze spokrewnione, które sprawują opiekę nad 179 małoletnimi, 54 rodziny zastępcze niezawodowe, mające pod opieką 67 dzieci oraz 15 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. W zawodowych rodzinach zastępczych stale przebywa 67 dzieci.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter