Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Naczelnik Wydziału: Tomasz Graliński

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 1390, 2400

e-mail: informat@ruda-sl.pl

Zadania:

 • prowadzenie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie kontami użytkowników,
 • administrowanie serwerami i utrzymanie sprawności systemów operacyjnych,
 • prowadzenie zakupów oraz gospodarowanie sprzętem komputerowym i licencjami na oprogramowanie,
 • prowadzenie bieżącej konfiguracji oraz instalacji sprzętu komputerowego,
 • aktualizowanie oprogramowania systemowego, sprzętowego, baz antywirusowych oraz oprogramowania firewall,
 • prowadzenie ewidencji użytkowników oraz ewidencji sprzętu komputerowego,
 • organizowanie serwisu sprzętu oraz pomoc techniczna w rozprowadzaniu i montażu materiałów eksploatacyjnych,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i systemów,
 • wspieranie techniczne jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta prowadzących strony internetowe,
 • testowanie i instalacja najnowszych wersji oprogramowania,
 • utrzymywanie i administrowanie prowadzonymi w Urzędzie komputerowymi bazami danych,
 • prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości działania aplikacji,
 • zarządzanie aplikacjami, w tym nadawanie uprawnień do korzystania z baz danych,
 • organizowanie szkoleń dla użytkowników w zakresie korzystania z konta i pracy w sieci.


strategia

Śląsko godka

 • boczoń - bocian, ktoś obrażony ('boczy się')
 1. web developer: Artur Kępa