Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Kierownik USC: Joanna Michalska
Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108
e-mail: usc@ruda-sl.pl

Zadania:

  • prowadzenie spraw z zakresu sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
  • udzielanie ślubów cywilnych i wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych,
  • wpisywanie do polskich ksiąg aktów zagranicznych oraz dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
  • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
  • wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego,
  • przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie uznawania ojcostwa, nadawania dziecku nazwiska małżonka, zmiany imion dziecka, o imieniu i nazwisku ojca nieznanego w akcie urodzenia, o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • organizowanie uroczystości jubileuszowych, dotyczących mieszkańców,
  • wydawanie odpisów i zaświadczeń z dokumentów stanu cywilnego, w tym pobór opłaty skarbowej.strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa