Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału: Mirosława Gamba

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 3291, 3292

Zadania:

 • wykonywanie czynności związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez prywatne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 • opracowywanie i aktualizowanie rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
 • kreowanie polityki inwestycyjnej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ocenianie przedkładanych przez te jednostki programów inwestycyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • analizowanie danych dotyczących stanu zdrowia mieszkańców,
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem przez Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi i stowarzyszeniami zwykłymi,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i spraw społecznych, oraz kontrola realizacji tych zadań,
 • wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej i aktywizacją osób starszych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz aktywizowanie mniejszości narodowych z terenu Rudy Śląskiej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja i monitorowanie programów wspierających rodziny wielodzietne,
 • integrowanie środowiska Rodzin Katyńskich z terenu Rudy Śląskiej.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter