Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału: Grzegorz Soluch

Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew. 4010, 4011, 4012

Zadania:

  • koordynacja udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, w tym wydawanie opinii i interpretacji w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
  • kierowanie pracami oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w szczególności opracowywanie stanowisk w związku z wniesieniem przez wykonawców środków ochrony prawnej,
  • opracowywanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  • akceptowanie zastosowania trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter