Kir Żałobny

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Niedźwiecka

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 6307, 6303, 6208, 6309, 6310, 32 244 90 18, 32 244 90 19, 32 244 90 26, 32 244 90 27, 32 244 90 28.

Zadania:

 1. Referat Ewidencji Ludności
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru PESEL – nadawanie numeru PESEL, wykonywanie czynności meldunkowych oraz weryfikacja danych osobowo-adresowych,
  • prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • udzielanie informacji z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych,
  • prowadzenie stałego rejestru wyborców i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach dopisania do tego rejestru,
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydaniem tych dokumentów oraz przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, w tym organizowanie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  • realizowanie zadań związanych z repatriacją i wypłatą świadczeń posiadaczom Karty Polaka.
 2. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • dokonywanie wpisów, zmian we wpisach, wykreśleń, zawieszeń i wznowień w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wydawanie wypisów i zaświadczeń z archiwum ewidencji działalności gospodarczej,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia i cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • naliczanie opłat z tytułu korzystania przez przedsiębiorców z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenie spraw finansowych w tym zakresie,
  • prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie i wydawanie poświadczeń w przedmiotowej sprawie,
  • opiniowanie lokalizacji ośrodków gier na terenie Miasta.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter