Header decorative image
Kir Żałobny

Wydział Spraw Lokalowych

Naczelnik Wydziału: Anna Stemplewska

Numery telefonów: 32 244 90 00, wew. 2240, 2250, 2251,  2280, 2281, 2290, 2320, 2330, 2350, 2351 2352, 2360, 2370

Zadania:

1. Referat Gospodarowania Lokalami

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z najmem socjalnym lokali,
 • wynajmowanie lokali mieszkalnych od innych właścicieli z przeznaczeniem do podnajmu socjalnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań, jakich mogą domagać się od Gminy właściciele lokali mieszkalnych za niedostarczenie ofert najmu socjalnego lokalu na
  rzecz ich dłużników,
 • regulowanie tytułów prawnych do lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z poprawą warunków mieszkaniowych i dobrowolnymi zamianami mieszkań, w tym prowadzenie Banku Zamian,
 • prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniami z lokali mieszkalnych w związku z wyburzeniami lub niezbędnym remontem,
 • realizacja zadań związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Towarzystw Budownictwa Społecznego,
 • prowadzenie spraw związanych z budynkami pozostającymi w zarządzaniu Miasta, będącymi własnością osób fizycznych.

2. Referat Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi

 • gospodarowanie lokalami użytkowymi, garażami oraz gruntami pod garażami,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały,
 • przygotowywanie planów remontów budynków oraz zagospodarowania nieruchomości,realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących nieruchomości zbudowanych z
  uwzględnieniem pozyskania środków zewnętrznych,
 • współpraca z zarządcą zasobu komunalnego w zakresie powierzonych mu obowiązków.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter