Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału: Aleksandra Kruszewska

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 3061, 3062, 32 244 90 49.

Zadania:

  • analizowanie i prognozowanie rozwoju Miasta,
  • zarządzanie procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta i koordynowanie jego realizacji,
  • aktualizowanie i monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
  • zarządzanie procesem rewitalizacji i koordynowanie jego realizacji,
  • aktualizowanie i monitorowanie realizacji programu rewitalizacji,
  • analizowanie i opiniowanie pod względem kwalifikowalności, propozycji zadań zgłaszanych do pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
  • koordynowanie składania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym prowadzenie wykazu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter